Kvinder

De fastlåste kønsroller var et af tidens største problemer

Uligheden mellem mænd og kvinder var et af de største problemer i tiden omkring det moderne gennembrud. Kvinder havde ikke stemmeret, og i ægteskabet var de juridisk set underlagt deres mænd. Ugifte kvinder måtte dog godt forsørge sig selv og fx drive deres egen forretning, men de havde ikke nogen høj status i samfundet, heller ikke selvom de var succesfulde.

Desuden gjaldt der strenge normer for kvinders opførsel. Det betød blandt andet, at det var skandaløst, hvis en kvinde havde sex før ægteskabet. Enlige mødre blev betragtet som sociale udskud, der havde bragt sig selv og deres barn i ulykke. Selv hvis barnet var et resultat af en voldtægt ændrede det ikke på opfattelsen af, at det dybest set var kvindens egen skyld, hvis hun blev gravid og havde vanskeligt ved at forsørge sig selv og sit barn.

I de højere samfundslag var kvinder også underlagt strenge normer. Her var den unge kvindes primære formål i livet at blive godt gift, det vil sige at blive gift med en velhavende og succesfuld mand. I ægteskabet skulle kvinden sørge for, at hjemmet tog sig pænt ud. Hun skulle desuden selv se godt ud og samtidig være underholdende og selskabelig. Derfor skulle borgerskabets kvinder have en vis dannelse, så de kunne tale med om fx musik, billedkunst og poesi. De måtte også gerne selv være lidt kreative og fx spille klaver, tegne og begå sig på fremmedsprog.

Alt i alt var kvindens rolle meget fastlåst. Det samme gjaldt i en vis udstrækning for mandens rolle. Uligheden mellem kønnene resulterede med andre ord i fastlåste kønsroller, der gjorde det vanskeligt at ændre på forholdet mellem mænd og kvinder. Fra barnsben blev både små piger og drenge opdraget til at opføre sig på en særlig måde ud fra de normer og forventninger, der knyttede sig til deres biologiske køn. Den dynamik var med til at gøre kampen for ligestilling mellem kønnene vanskelig og langvarig.

Kvinders rettigheder og fri

...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind