Klasse

Danmark var præget af store klasseforskelle

Danmark var i tiden omkring det moderne gennembrud et opdelt samfund. Opdelingen baserede sig på forskellige samfundsklasser og samfundet var generelt præget af store klasseforskelle. Størst var forskellen mellem underklassen og overklassen, men der var også opstået en temmelig stor middelklasse af blandt andet embedsfolk og mindre forretningsdrivende, som klarede sig udmærket.

Éns livsmuligheder afhang i høj grad af, hvilken klasse man var vokset op i. Det skyldtes ikke kun økonomiske forhold, men også de kulturelle koder, man var opdraget med. Det kunne være vanskeligt at begå sig i overklassen, hvis man ikke var opdraget eller ’socialiseret’ ind i den. Der var en masse normer og usynlige regler, som det var vigtigt at følge, hvis man ikke skulle falde udenfor.

Det omvendte gjaldt dog også. Det mærkede især folk med en højere uddannelse, hvis de skulle begå sig blandt bønder og arbejdere. Der var dog også et ideal i tiden om dannelse og uddannelse af de brede masser. Det betød, at både bondestanden og arbejderbevægelsen begyndte at sætte stor pris på uddannelse. Derigennem kunne de nemlig tale deres egen sag og behøvede ikke at alliere sig med ’udenforstående’ for at varetage deres egne interesser.

Arbejderklassen indledte en klassekamp

Begrebet klasse forbindes særligt med arbejderklassen. Det vil sige personer, der ikke selv ejede eller kontrollerede de midler, de arbejdede med. Det er...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind