Georg Brandes

Georg Brandes banede vejen for det moderne gennembrud

Georg Brandes (1842-1927) er den vigtigste person i det moderne gennembrud. Det skyldes, at det var ham, der gjorde gennembruddet muligt. Det gjorde han ved at inspirere en række yngre danske, norske og svenske forfattere til at skrive meget mere moderne, realistisk og samfundskritisk, end datidens førende forfattere gjorde.

Brandes var ikke forfatter, men litteraturhistoriker og kritiker. Han havde først studeret jura og siden filosofi, men endte som kandidat i æstetik. Her var skønlitteratur en vigtig del af pensum. Efter studierne rejste han meget i Europa og lærte om tidens vigtigste litterære og samfundsmæssige diskussioner. De erfaringer tog han med hjem til Danmark.

Det moderne gennembrud blev indledt den 3. november 1871 på Københavns Universitet. Her holdt Georg Brandes den første forelæsning i en lang forelæsningsrække under titlen ”Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur”. Forelæsningerne...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind