Det er blevet os pålagt

I denne analysehjælp får du hjælp til at analysere digtet “Det er blevet os pålagt” af Klaus Rifbjerg. Vi gennemgår de vigtigste elementer i teksten, som det er godt at have med i analysen. Derudover får du et resumé af teksten samt ordforklaringer og baggrundsviden, og endelig hjælper vi dig til at fortolke og perspektivere teksten. 

Præsentation af teksten

Titel: “Det er blevet os pålagt”
Forfatter: Klaus Rifbjerg
Genre: Digt

Klaus Rifbjerg blev født i 1931 og døde i 2015. Han var en dansk forfatter, der skrev litteratur i forskellige genrer som lyrik, essays, prosa og journalistik. Flere af hans tekster og holdninger vakte debat, fordi de satte spørgsmålstegn ved, hvordan det danske samfund så ud.

Digtet “Det er blevet os pålagt” er fra Rifbjergs anden digtsamling, der har titlen Konfrontation (1960). Digtsamlingen har lagt navn til den litterære periode, der kaldes konfrontationsmodernisme, og samlingen regnes derfor også som et af de vigtigste værker i denne periode. 

Uddrag 

Herunder kan du læse et uddrag fra vores analysehjælp:

Gentagelser understreger den trivielle hverdag i det moderne samfund

I digtet optræder en del gentagelser. Titlen “Det er blevet os pålagt” gentages for eksempel i starten af hver strofe. Ordene ”mæthed” og ”statistik” går også igen mange gange. Fx ser vi statistisk i ”en stadig / statistisk / mæthed i mellemgulvet” og i ”[…] en række andre sygdomme / der for specielle til at dø af / rent statistisk”. Ordet ”cancer” gentages to gange på hver sin linje i sidste strofe: ”cancer / cancer”.

De samme ord går altså igen, hvilket skaber en ensformighed i digtet. Denne ensformighed finder vi også i digtets ordvalg. Fx refereres der i første strofe til ”bordtennis”, der er et spil, som er kendetegnet ved en ensformig og mekanisk rytme, der gentager sig selv igen og igen. På den måde er der også gentagelse på spil i ordvalget. Her drejer det sig ikke om den konkrete gentagelse af ordet, men om selve ordet, der skaber associationer til gentagelse.

Gentagelserne i digtet skaber en følelse af, at sproget kører i ring, og gentagelserne kan derfor læses som et billede på det trivielle hverdagsliv, digtet skildrer.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Det er blevet os pålagt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.