Perspektivering

Nationalromantikken var en reaktion på krise

Nationalromantikken var en litterær periode, der i Danmark varede fra cirka 1810-1850. Fokus for nationalromantikerne var at skabe en dansk, national identitet, som danskerne kunne samles om. Derfor begyndte de nationalromantiske digtere at kigge indad i en søgen efter samlende, nationale symboler.

Baggrunden for, at nationalromantikken vandt udbredelse i Danmark, skal bl.a. findes i den dybe krise, som landet befandt sig i, i begyndelsen af 1800-tallet. I 1813 gik den danske stat fallit, og i 1814 mistede Danmark Norge, som ellers havde været en del af Danmark i adskillige hundrede år. Grunden til disse nationale katastrofer skal findes i, at Danmark havde valgt den forkerte side i napoleonskrigene. 

Da Oehlenschläger skrev ”Der er et yndigt Land” i 1819, skete det altså på et bagtæppe af national elendighed. Danmark var pludselig blevet et lille, ubetydeligt land i en europæisk kontekst. Derfor var der et behov for at hævde sig indadtil og prøve at fremhæve aspekter ved Danmark, som danskerne kunne være stolte over og samles om. Det behov ser vi komme til udtryk i ”Der er et yndigt Land”.

Fx fremhæves danskerne som et unikt folk sammenlignet med andre folkeslag. Igennem digtet tegnes der et billede af en særligt dansk folkeå...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind