Forstå teksten

Selvom de fleste danskere kan synge med på ”Der er et yndigt Land” eller ”Fædrelands-Sang”, som digtet egentlig hedder, ved nationale begivenheder som landskampe i fodbold, så er det stadigvæk et mere end 200 år gammelt digt. 

Når vi læser digtet i dag støder vi på en poetisk og højtidelig stil, som rummer mange vanskelige og sjældne ord. Vi har forklaret dem i digtet, som du kan læse her på siden. De forklarede ord har en tynd, stiplet linje under. Du finder forklaringen ved at holde cursoren over ordet. 

Efter hver strofe finder du et kort resumé af indholdet.

Hvis du har behov for flere ordforklaringer, end vi giver her, kan du fx slå op på www.ordnet.dk. Her finder du både nye og ældre ordbøger. Mange ord kan miste eller ændre deres betydning med tiden, så derfor er det en god idé at tjekket forklaringerne i Ordnets Ordbog over det danske sprog, som også dækker de ældre betydninger. 

Fædrelands-Sang

Ille terrarum mihi praeter omnes Angulus ridet.
Hor.

 

Der er et yndigt Land,
Det staaer med brede Bøge
Nær salten Østerstrand;
Det bugter sig i Bakke, Dal,
Det hedder gamle Danmark,
Og det er Freias Sal.

Se forklaring af strofe 1
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Der sad i fordums Tid
De harniskklædte Kæmper,
Udhvilede fra Strid;
Saa drog de frem til Fienders Meen,
Nu hvile deres Bene
Bag Høiens Bautasteen.

Se forklaring af strofe 2
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Det Land endnu er skiønt,
Thi blaa sig Søen bælter,
Og Løvet staaer saa grønt;
Og ædle Qvinder, skiønne Møer,
Og Mænd og raske Svende
Beboe de Danske Øer.

Se forklaring af strofe 3
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Vort Sprog er stærkt og blødt,
Vor Tro er reen og luttret
Og Modet er ei dødt.
Og hver en Dansk er lige fri;
Hver lyder tro sin Konge,
Men Trældom er forbi.

Se forklaring af strofe 4
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Et venligt Syd i Nord
Er, grønne Danarige!
Din axbeklædte Jord.
Og Snekken gaaer sin stolte Vei.
Hvor Ploug og Kiølen furer,
Der svigter Haabet ei.

Se forklaring af strofe 5
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Vort Dannebrog er smukt,
Det vifter hen ad Havet
Med Flagets røde Bugt.
Og stedse har sin Farve hvid
Dit hellige Kors i Blodet,
O Dannebrog! i Strid.

Se forklaring af strofe 6
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Karsk er den Danskes Aand,
Den hader Fordoms Lænker,
Og Sværmeriets Baand.
For Venskab aaben, kold for Spot,
Slaaer ærlig Jydes Hierte,
For Pige, Land og Drot.

Se forklaring af strofe 7
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Jeg bytter Danmark ei,
For Ruslands Vinterørkner,
For Sydens Blomstermai.
Ei Pest og Slanger kiende vi,
Ei Vesterlandets Tungsind,
Ei Østens Raseri.

Se forklaring af strofe 8
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Vor Tid ei staaer i Dunst,
Den hævet har sin Stemme
For Videnskab og Kunst.
Ei Bragis og ei Mimers Raab
Har vakt i lige Strækning
Et bedre Fremtids Haab.

Se forklaring af strofe 9
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Ei stor, vor Fødestavn,
Dog hæver sig blandt Stæder
Dit stolte Kiøbenhavn.
Til bedre By ei Havet kom,
Ja ingen Flod i Dalen,
Fra Trondhiem og til Rom.

Se forklaring af strofe 10
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Med hellig Varetægt
Bevare du, Alfader!
Vor gamle Kongeslægt.
Kong Fredrik ligner Fredegod;
Hvor er en bedre Fyrste,
Af bedre Helteblod?

Se forklaring af strofe 11
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hil Drot og Fædreland!
Hil hver en Danneborger,
Som virker hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestaae,
Saalænge Bøgen speiler
Sin Top i Bølgen blaa.

Se forklaring af strofe 12
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind