Genre og komposition

”Der er et yndigt Land” er et lyrisk digt

Der er flere grunde til, at ”Der er et yndigt Land” er et lyrisk digt. For det første fortæller digtet ikke en sammenhængende historie, som det ville have gjort, hvis det var et episk digt. 

Digtet kommer en gang imellem ind på den danske historie, men det sker kun i glimt, og det udgør derfor ikke en større, samlet fortælling. I stedet fremstår ”Der er et yndigt Land” som en gennemarbejdning af et bestemt tema, nemlig beskrivelsen og hyldesten af Danmark. 

For det andet er sprogbrugen poetisk, og den sproglige stil er høj. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der ikke benyttes hverdagssprog i digtet. Derimod er sproget præget af billedsprog som fx metaforen ”Freias Sal” (strofe 1) og sammensætninger af særligt smukke ord som fx ”Sydens Blomstermai” (strofe 8)  og ”Vesterlandets Tungsind” (strofe 8). 

Herudover er sætningskonstruktionerne også forholdsvist komplicerede. Fx bliver der byttet rundt på leddene i det følgende vers: ”Karsk er den Danskes Aand” (strofe 7). Her ville det være mere naturligt at sige ’den Danskes Aand er Karsk’. 

For det tredje fortælles digtet af et lyrisk jeg, og der er fokus på det l...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind