Sprog og fortælleteknik

Sproget er kendetegnet af mange poetiske beskrivelser

Den afrikanske farm er en erindringsbog, der genfortæller en masse episoder fra Karen Blixens år i Kenya. Sproget har derfor et stærkt fortællende præg, men det er alligevel de mange poetiske beskrivelser, der især springer i øjnene. 

Vi ser det lige fra bogens begyndelse, som vi har citeret i analysen af dens genretræk, hvor landskabet ved Blixens farm beskrives gennem en række sammenligninger og sansemættede detaljer. Hele vejen gennem bogen er der den samme type poetiske naturbeskrivelser, hvor Blixen også bruger klanglige virkemidler som fx bogstavrim til at gøre stilen smukkere og mere poetisk.  

Et godt eksempel på sprogets poetiske træk finder vi i det lille kapitel "Nogle afrikanske fugle" fra bogens fjerde del. Her beskriver Blixen fuglelivet på en slette i nærheden af farmen, blandt andet med brug af bogstavrim, som vi har fremhævet med fed i citatet, men også med mange sanselige detaljer og sammenligninger med et kystlandskab, der skal gøre beskrivelserne mere genkendelige for de læsere, der har vanskeligt ved at forestille sig, hvordan en afrikansk højslette er.

Ude på sletten er der, når regnen begynder og de store strækninger af afbrændt græs skyder friske, grønne spirer, mange hundre...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind