Orla Lehmann: “Casinomødet” (1848)

Overblik

Der blev holdt et nationalliberalt møde i teatersalen Casino den 20. marts 1848, hvor juristen og politikeren Orla Lehmann skulle holde en tale. Lehmann ville vinde opbakning til en skriftlig henvendelse til kongen om, at han skulle indsætte et ministerium med nye ministre, der dels kunne give Danmark en fri forfatning, dels kæmpe for, at Slesvig skulle forblive dansk. 

Til Casinomødet deltog københavnske borgere og nationalliberale politikere, der forsøgte at blive enige om en fri forfatning og en fællesforfatning for Danmark og hertugdømmet Slesvig. Til mødet skulle man vedtage et dokument, som man ville præsentere for kongen og dermed lægge pres på kongen, så der hurtigst muligt kunne træffes en beslutning. Casinomødet blev nemlig holdt i hast, fordi der foregik rygter om, at der var begyndt et tysksindet oprør i Slesvig-Holsten, der ville kæmpe for et uafhængigt, udelt Slesvig-Holsten. Der skulle med andre ord nu tages en beslutning i Danmark. Mødets formål var derfor at udforme en appel til den danske konge, som havde den afgørende bemyndigelse til at træffe beslutninger. 

Du kan læse hele talen her. 

Baggrund

Det såkaldte Casinomøde fandt sted i en tid med store politiske spændinger i Europa. I Paris havde den såkaldte februarrevolution i 1848 kort ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind