Opgave A - Fejlsætninger

I det følgende finder du eksamenssættets 7 fejlsætninger. Under hver sætning finder du nogle hints, der kan hjælpe dig til at spotte fejlen og til at skrive den korrekte sætning og forklare dine rettelser.

1. Ordering takeaway is a relative rare occasion in our family.

Hint 1: Hvilken ordklasse er relative? Hvilken ordklasse bruges det til at beskrive her?

Hint 2: Relative er et adjektiv (tillægsord), men lægger sig til adjektivet rare. Kun adverbier (biord) kan bruges til at beskrive adjektiver, og derfor er du nødt til at omskrive relative.

Læs mere om forskellen mellem adjektiver og adverbier og se flere fejlsætninger her.

2. Two years ago died his wife, and life has never been the same since.

Hint 1: Husk, at selvom der står et adverbialled (biled) forrest i sætningen, har engelsk som hovedregel ligefrem ordstilling.

Hint 2: ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind