Delprøve 1 | STX Engelsk A | 31. maj 2018

I denne vejledning får du hjælp til at besvare Delprøve 1 fra skriftlig eksamen i Engelsk A på STX den 31. maj 2018

Den første opgave er en fejlsætningsopgave. Du får syv sætninger med fejl og skal for hver sætning både rette fejlen og forklare, hvorfor det er forkert. Vi giver dig hints, som hjælper dig på rette vej. 

Den anden opgave handler om verbernes tider og består af to halvdele. Først bliver du bedt om at indsætte manglende verber i den korrekte form i seks sætninger, bagefter skal du beskrive den grammatiske tid for hvert enkelt verballed i de samme seks sætninger (tolv verballed i alt). Vi giver dig hints til at løse begge dele af opgaven.

Den tredje opgave beder dig om at beskrive den sproglige stil i et læserbrev fra en online brevkasse. Her kan du fx vælge at fokusere på sætningsopbygning og ordvalg. Vi giver dig hints til, hvordan du kan gribe opgaven an. 

Den fjerde opgave er en oversættelsesopgave, hvor du skal oversætte et tekststykke om forfatteren John le Carré fra dansk til engelsk. Vi giver dig gloser til eventuelle svære ord samt hints til at undgå de største grammatiske fælder, som er indlagt.

Vi giver dig løbende henvisninger til vores Engelsk Grammatik, hvis du har brug for at få nogle af de grammatiske emner uddybet undervejs. 

Du har også mulighed for at se konkrete bud på besvarelser under hver eneste opgave, så du kan tjekke dine svar. 

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | STX Engelsk A | 31. maj 2018

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.