Opgave C - Stilistik

I denne opgave bliver du bedt om at lave en stilistisk analyse og sammenligning af de to tekstuddrag. Du skal kunne gøre rede for deres karakteristiske stiltræk og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Det er vigtigt, du læser uddragene grundigt igennem, så du får en fornemmelse af, hvilke typer tekst du har med at gøre, inden du gør dig overvejelser om den sproglige stil.

Husk at henvise til specifikke eksempler i teksterne.

Nedenfor finder du nogle tips til hvordan du laver en stilistisk analyse, med fokus på de ting, du skal kigge på her.

Vær opmærksom på følgende

Hvordan er sætningerne bygget op?

  • Er de lange, korte? Er der mange indskudte (parentetiske) sætninger? Hvad gør disse for din læsning?
  • Er sætningerne ufuldstændige eller enkelt udfo...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind