Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 29. august 2012

I denne vejledning får du hjælp til din besvarelse af Delprøve 1 på HTX Engelsk B fra d. 29. august 2012. 

I vores grundige gennemgang af de 3 opgaver i sættet giver vi dig gode råd til de grammatiske områder, som du bliver testet i, samt nyttige gloser til brug i oversættelsesopgaven. 

Vi vil desuden løbende henvise til vores Engelsk Grammatik og hjælp til fejlsætninger, hvis du skulle få brug for at få uddbybet nogle af forklaringerne yderligere.

Til sidst kan du finde Studienets eksempelbesvarelse, så du kan tjekke, at du har besvaret de enkelte opgaver korrekt. 

Her er de opgaver, som du kan få hjælp til i vejledningen:

A.

Understreg det rigtige ord eller udtryk.

 1. Unfortunately, a young woman ______ been involved in the crime. (has / have)
 2. All the men ______ usually work at the factory are on strike. (there / who)
 3. The police need information about the woman ______ son was in the accident. (which / whose)
 4. Young children ______ to know about the traffic dangers. (needs / need)
 5. She cried because her grandfather ______. (had left / was left)
 6. The farmers tried to count all the sheep which were ______. (theirs / their’s)
 7. The production stopped because nobody ______ on time. (were / was)
 8. On Sundays my grandmother and her neighbour ______ church. (attend / are attending)
 9. She shouted ______ at her young son who was late for dinner. (angry / angrily)
 10. The young man ______ a car from his uncle. (lent / borrowed)
 11. The little children were taught to ______ their hands before answering. (rise / raise)
 12. She looked absolutely ______ in her fine new dress. (wonderfully / wonderful)
 13. The student actually did not ______ why he had failed the test. (know / knew)
 14. They did not want to tell the police who had ______ the car. (driven / drove)
 15. He did not ______ anyone to see his painting until it was finished. (wanted / want)  
 16. They are late. They have ______ forgotten their train tickets. (properly / probably)
 17. This is the kind of situation that the old man really ______. (hates / hate)
 18. The meeting will start when everybody ______ present. (is / are)
 19. She said that the lecture had impressed her ______. (greatly / great)
 20. Please show me the way to the ______ room. (men’s / mens’)
 21. She ______ the windows when she suddenly heard the doorbell ring. (was painting / painted)
 22. You ______ help your mother in the kitchen before you can play. (shall / must)
 23. It seems as if he really ______ know what to do now. (don’t / doesn’t)
 24. We all have to rely on ______ to solve the world’s climate problem. (the science / science)
 25. She took a picture of the cat playing with ______ tail. (it’s / its)

B.

I hver af nedenstående sætninger er der en fejl. Marker fejlen og skriv den korrekte sætning.

 1. They are ruined because one of their expensive horses is run away.
 2. We have totally forgot to pick him up at the station.
 3. Peter has been looking forward to three weeks holiday.
 4. If he passes the exam he graduates in June.
 5. The little boy has not could ride a bicycle until now.
 6. What do you mean about Obama’s foreign policy?
 7. The football match was an absolutely disaster for the team.
 8. After many trials it succeeded the scientists to launch the rocket.

C.

Oversæt følgende sætninger fra dansk til engelsk.

 1. Datteren var allerede gået i seng, da det bankede på døren.
 2. I USA vil man gerne have flere sorte til at stemme ved valget på tirsdag.
 3. I næste uge skal eleverne besøge en mindre gård på landet.
 4. Jeg leder efter den forvirrede gamle mand, hvis penge ligger på bordet.
 5. Hun vil gerne kunne spille klaver lige så smukt som sin søster.
 6. Han er i færd med at reparere alle de gamle møbler, som er i stykker.
 7. Hun var sikker på, at katten var forsvundet, da hun ikke havde set den hele dagen.
 8. På trods af at det ikke var hans skyld, betalte han bøden.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 29. august 2012

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.