Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 25. august 2011

Her er Studienets vejledning og eksempelbesvarelse til Delprøve 1 fra den skriftlige eksamen i Engelsk B på HTX fra den 25. august 2011. I vejledningen gennemgår vi alle tre underopgaver, som består af en opgave, hvor du skal vælge mellem to ord og indsætte det korrekte i feltet, en opgave med fejlsætninger og en opgave med oversættelsesøvelser.

Vi gennemgår grammatikken og giver dig hints til, hvordan du kan løse hver enkelt opgave, samt eksempler på hvordan du kan gribe opgaven an. Langs ad vejen får du også links til videre læsning omkring de dele af det engelske sprog og grammatik, som du bliver testet i.

Vejledningen indeholder også en eksempelbesvarelse. Vi opfordrer dig til at forsøge at løse opgaverne selv ud fra vores vejledning. Når du har besvaret opgaverne, kan du tjekke dine egne svar med vores eksempelbesvarelse.

Opgaverne, som du får hjælp til, er følgende:

A. – Understreg det rigtige ord eller udtryk.

 1. In fairy tales the prince and the princess always live ______ ever after. (happy / happily)
 2. The young ______ fiancé gave her an expensive ring. (ladies / lady’s)
 3. She did not know the author who had ______ the novel. (wrote / written)
 4. The teacher, not her students, ______ late every morning. (were / was)
 5. He ______ football on TV every Wednesday evening. (watches / is watching)
 6. The student said that he did not ______ the answer. (know / knew)
 7. Many new houses ______ been built in the suburbs of London. (have / are)
 8. He had won a lot of money, but now he has spent ______ all. (them / it)
 9. The rumours, ______ he had heard in the pub, turned out to be unfounded. (which / there)
 10. It ______ cats and dogs when she opened the door. (rained / was raining)
 11. The football team always ______ their tactics with their coach. (discuss / discusses)
 12. “Everybody ______ Saturday night” is a line from an old song. (loves / love)
 13. The boy ______ essay had been copied by his lazy friend did not tell the teacher. (whose / who’s)
 14. The actor played the role of Hamlet ______ well. (extremely / extreme)
 15. The cunning cat had hidden ______ kitten in the barn. (it’s / its)
 16. When Peter woke up after the party ______ a terrible hangover. (had he / he had)
 17. The young girl spends ______ of her money on clothes. (most / the most)
 18. The ______ cars were washed and polished every Sunday. (mens’ / men’s)
 19. The old woman’s ______ had turned yellow from smoking. (tooths / teeth)
 20. “I want to be ______ when I grow up,” said the boy. (a policeman / policeman)
 21. Last summer ______ his parents went to Spain, he stayed at home. (where / when)
 22. The teacher could not help ______ when he heard the student’s answer. (to laugh / laughing)
 23. He found an empty plate and realized that all the ice cream ______ by his younger sister. (was been eaten / had been eaten)
 24. She was thankful that the fireman had saved her ______ . (life / live)
 25. The student found ______ for her assignment at the library. (much information / many informations)
 26. When we get to London we ______ Madame Tussaud’s. (visit / will visit)

B. –I hver af de nedenstående sætninger er der en fejl. Ret fejlen og skriv rettelsen.

 1. The police has not been able to find the murderer yet.
 2. On Mondays visits he always his grandmother.
 3. She had refused to marry him and now she was afraid of that she had hurt his feelings.
 4. After the long winter the garden shed was a mess and it looked terribly.
 5. Obviously, the family’s cat had not catched any mice during the winter.
 6. The cat which name is Garfield just loves lasagne.
 7. “One of the things I don’t like about Garfield,” said the father, “are his laziness.”

C. – Oversæt følgende sætninger fra dansk til engelsk.

 1. Det lykkedes omsider den trætte elev at skrive stilen.
 2. Det unge par var lige blevet gift, og den unge mands mor sagde: ”Nu vil jeg gerne snart være bedstemor”.
 3. Kvinden var ved at vaske gulv, da telefonen ringede, og da hun ville tage den, faldt hun over spanden.
 4. ”Når alle lader som om de er uskyldige, finder vi jo aldrig ud af, hvem der smadrede ruden”, sagde rektoren.
 5. Eleven sagde, at han ikke kunne drømme om at skrive af fra internettet.
 6. Det må være svært at skrive stil til eksamen, når man har hovedpine.
 7. Har du noget imod at sende mig adressen pr. e-mail?

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 25. august 2011

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.