Opgave A - Find det rigtige ord eller udtryk

I denne opgave skal du kigge på hver enkelt sætning og finde ud af, hvilket af de to ord eller udtryk, der er det rigtige at indsætte på den tomme plads.

Under hver sætning finder du hints til hvordan du kan løse opgaven, samt hvilke fælder, du skal undgå.

1. There ____ some truth in his testimony. (is / are)

Hint: Når vi bruger foreløbigt subjekt (grundled) there følger verballeddet (udsagnsleddet) altid sætningens egentlige subjekt, når det kommer til kongruens. 

Læs mere om kongruens, samt foreløbigt subjekt her

2. The government did not give ___ news about the situation. (many / much)

Hint: Much bruges ved ukendte mængder, mens many bruges om mængder, der kan tælles. Hvilken speciel kategori af substantiver (navneord) tilhører ordet news

Læs mere om tællelighed og utællelige substantiver her. 

3. The old man ___ in the park almost every day. (walks / is walking)

Hint:...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind