Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 2. juni 2010

I denne vejledning guider vi dig igennem delprøve 1 på HTX B-niveau fra d. 2 juni 2010. Vi giver dig hjælp til de grammatiske regler, som du bliver testet i gennem de tre opgaver, samt gloser til at hjælpe dig med oversættelsessætningerne.

Vi vil desuden løbende give dig henvisninger til vores Engelsk Grammatik og hjælp til fejlsætninger, hvis du skulle få brug for uddybende forklaringer til nogle af emnerne.

Til sidst kan du se vores eksempelbesvarelse, hvor vi giver konkrete bud på løsninger til alle opgaverne i sættet. Vi anbefaler at du først kigger på eksempelbesvarelsen, når du selv har forsøgt at løse de enkelte opgaver.

Opgaver, som du kan få hjælp til i denne vejledning, er:

A.

Understreg det rigtige ord eller udtryk.

 1. They said that they did not really ______ him. (know / knew)
 2. The news about the birth of the baby boy ______ wonderful. (was / were)
 3. She was singing all night and he ______ the piano. (was playing / played)
 4. The old man was busy painting all the ______. (furnitures / furniture)
 5. I am sorry I am leaving now. I have ______. (headache / a headache)
 6. He really ______ know what he is going to do now. (doesn´t / don’t)
 7. Do you think it is possible to change ______ at the station? (trains / train)
 8. Sally broke her hip when she ______ down the slippery stairs. (fell / felt)
 9. The young engineer ______ had much success with his projects. (have / has)
 10. I shall tell him everything as soon as he ______. (will arrive / arrives)
 11. If you look out the window you can see that it ______. (is snowing / snows)
 12. They woke up to a sunny day. The clouds ______ disappeared. (were / had)
 13. She could not help ______ in love with the handsome young man. (to fall / falling)
 14. All the students were told to ______ as the headmaster arrived. (raise / rise)
 15. You ______ do your homework before you turn on your PC. (must / shall)
 16. The old women ______ too tired to learn new things. (is / are)
 17. Look, she said and pointed at the ______ tails. (dogs’ / dog’s)
 18. ______ everybody know what to do in case of an emergency? (does / do)
 19. She was ______ sleeping since she did not answer the phone. (probably / properly)
 20. He asked if I could ______ him some more money. (borrow / lend) 
 21. The car ______ tires exploded ran into the ditch. (which / whose)
 22. In the winter ______ much too cold to swim in the ocean in Denmark. (is it / it is)
 23. Nobody ______ to blame for the terrible train accident. (is / are)
 24. She says that she ______ been on a trip to Italy. (just has / has just)
 25. Her young children ______ to play football. (loves / love)

B.

I hver af de nedenstående sætninger er der en fejl. Ret fejlen og skriv rettelsen.

 1. Finally the police found proof on his innocence.
 2. After the party they realized that none of the food had been ate.
 3. The famous actor promises that he is at the show tomorrow. 
 4. All the soldiers fought brave in the big battle.
 5. Later she told that she had once been an actor.
 6. Please open the window. There is too hot in here.
 7. One of her sons have won an important soccer game.
 8. She said that she not could come to the party.

C.

Oversæt følgende sætninger fra dansk til engelsk.

 1. Efter en lang arbejdsdag er man træt.
 2. Desværre er alle pengene blevet brugt.
 3. Han var lettet over, at maden smagte godt.
 4. De står og venter på flyets ankomst.
 5. Politiet kender ikke den mand, der boede i huset. 
 6. De reparerede hurtigt den ældre dames bil.
 7. Min cykel er blevet stjålet. Jeg vil gerne købe en ny.
 8. De ringede og bad om flere informationer.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 2. juni 2010

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.