Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 19. december 2011

I denne vejledning hjælper vi dig igennem opgaver fra Delprøve 1 på HTX Engelsk B fra d. 19 december 2011. 

Vejledningen giver dig løbende gode råd til de grammatiske emner, som er relevante i de forskellige underopgaver. Til oversættelsesopgaven giver vi dig råd til at undgå typiske faldgruber, samt gloser til vanskelige ord. 

Du kan desuden finde henvisninger til vores Engelsk Grammatik og hjælp til fejlsætninger, hvis du har brug for yderligere uddybning. 

Opgaverne, som du får hjælp til i vejledningen, er følgende:

A.

Understreg det rigtige ord eller udtryk.

 1. She felt that she had always been ______ . (loyally / loyal)
 2. The little boy was crying because his mother ______ . (was left / had left)
 3. Please show me the direction to the ______ room. (men’s / mens’)
 4. They completely forgot the note their mother had ______. (wrote / written)
 5. The fierce dog ______ barking had bothered them was finally killed. (which / whose)
 6. The children claimed the toys were ______. (theirs / their)
 7. He was asked to go to the ______ immediately and have his wound checked. (doctor’s / doctor)
 8. Young women ______ very familiar with the Internet. (are / is)
 9. I think ______ only a matter of time before he will reveal the secret. (its / it’s)
 10. Every Wednesday they ______ soccer at the local gym. (are playing / play)
 11. Those who want to join the party should raise their ______. (hands / hand)
 12. She ran as ______ as she possibly could. (fast / quick)
 13. He was not sure if ______ was room enough for everyone. (their / there)
 14. I cannot help ______ when I watch that movie. (to cry / crying)
 15. She often ______ on the stairs in her apartment. (fell / felt)
 16. He did not want his younger sister to ______ the car. (lend / borrow) 
 17. The music was played very ______. (good / well)
 18. I have always dreamed of learning to play ______. (the piano / piano)
 19. One of her friends ______ promised to take her to the theatre. (has / have)
 20. The class ______ finally agreed to make a formal complaint. (has / have)
 21. There ______ nobody in the house when they arrived late in the evening. (was / were)
 22. They were ______ hurt in the accident. (serious / seriously)
 23. He did not show up at the meeting. He had ______. (headache / a headache)
 24. We need to change ______ on our way to L.A. (flights / flight)
 25. Twenty dollars ______ too much to pay for this meal. (is / are)

B.

I hver af de nedenstående sætninger er der en fejl. Ret fejlen og skriv den korrekte sætning. Brug samme tid, tal og person som i den originale sætning.

 1. One of the old woman’s fine glasses have a chip on the edge.
 2. She was not sure on what she wanted to do next.
 3. After many years of marriage he told that he was in love with someone else.
 4. The theatre performance proved to be an absolutely disaster without the proper lights.
 5. The old man is angry. He wants not to move just because they tell him to.
 6. They are packing tonight and they will tomorrow leave for their summer vacation.
 7. In order to hide their toys the two little boys had putted them in the drawers.
 8. Nobody have seen the accident or knows what has happened.

C.

Oversæt følgende sætninger fra dansk til engelsk:

 1. Nyhederne var dårlige. Alt for mange soldater havde mistet livet.
 2. Han vil sejle over søen i en mindre båd, men politiet stopper ham.
 3. Der er mange, der ikke stemmer, hvis det regner på valgdagen.
 4. ”Har du stået og lyttet ved døren?” spurgte faderen vredt.
 5. Han havde fået nok. Nu ville han flytte hjemmefra og klare sig selv.
 6. Hun sender brevet, så snart hun kommer hjem. Det har hun lovet.
 7. Kagen er lige blevet taget ud af ovnen, og den dufter godt.
 8. Ældre mennesker bevæger sig langsomt og forsigtigt, når det er dårligt vejr.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 19. december 2011

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.