Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 15. december 2015

Denne bog hjælper dig med at forstå og løse de tre underopgaver til Delprøve 1 fra den skriftlige eksamen i Engelsk B på HF fra den 15. december 2015. Delprøven består af en opgave, hvor du skal vælge mellem to ord og indsætte det korrekte i feltet, en opgave med fejlsætninger og en opgave med oversættelsesøvelser.

Vi gennemgår alle opgavens sætninger én ad gangen. Ud over at vi viser dig, hvilket grammatisk eller sprogligt område, du bliver testet i, så giver vi dig hints til at finde frem til de korrekte svar. Langs ad vejen får du links til uddybende læsning i vores øvrige engelsk-bøger.

Til sidst får du en komplet eksempelbesvarelse, som vi anbefaler at du først kigger i, når du selv har prøvet kræfter med opgaven. 

Her er en oversigt over opgaverne, som skal løses i dette opgavesæt:

Opgave A - Vælg det rigtige ord

 1. The old lady________her husband’s grave every Sunday. (visits / is visiting)
 2. The old cat slept ________ on its owner’s bed. (peacefully / peaceful)
 3. The many _____ coats and hats had to be left in the reception. (ladies’ / lady’s)
 4. The old house, _____ has been sold recently, is being refurbished. (there / which)
 5. They have just _____ to Spain to celebrate their honeymoon. (went / gone)
 6. All the young girl’s money ____ spent on clothes and makeup. (are / is)
 7. When the grandfather saw his grandson he said, “Boy, you ______ grown since I last saw you!” (are / have)
 8. The teacher _____ computer had broken down borrowed one from the headmaster. (who’s / whose)
 9. By no means______ to ask his old friend for money. (did he want / wanted he)
 10. The teachers all_______ that Stuart is a very good student. (think / mean)
 11. When the war broke out, he ______ in Berlin. (studied / was studying)
 12. The girl insisted that the bicycle was ______. (her’s / hers)
 13. When the old man laughed, you could see that all his _____ were gone. (tooths / teeth)
 14. The police wanted to know who_____ the car. (had drove / had driven)
 15. The father shouted ______ at his screaming teenage girl. (angrily / angry)
 16. He drank _____ cup of coffee before even getting out of bed. (a half / half a)
 17. The cat had hidden _______ kittens in the attic. (its / it’s)
 18. The excursion to the museum _____ been cancelled because the teacher is ill. (has / is)
 19. Everybody ______ that there is very little gravity on the moon. (know / knows)
 20. The flower smells ______ . (good / well)
 21. The girls, ______ were laughing their heads off, had seen a very funny movie. (which/who)
 22. The baby______ because it is hungry. (cry/cries)
 23. The beautiful house had cost a_______ sum of money. (larger/large)
 24. The mother________ that her son had gone to the party. (did not know/did not knew)
 25. The film star had invited both his_____ to the reception. (ex-wifes/ex-wives)

Opgave B - Fejlsætninger

 1. Drivers which talk on their cell phones while driving run a great risk of getting involved in accidents.
 2. The country’s he had visited were all democracies.
 3. Some politicians tends to be very talkative and prejudiced.
 4. “Its pretty warm today”, said the sweating man smilingly.
 5. His wife had leaved him and he longed for her company.
 6. The children sat and watched television when there was a power cut.
 7. It was an extremely impressively performance that the actor gave on stage.
 8. He walked peacefully down the street when he suddenly slipped.

Opgave C - Oversættelse

 1. Læreren, der havde undervist i mange år, opdagede ikke, at eleverne sad og skrev beskeder til hinanden på Facebook.
 2. Vandet er blevet varmere, fordi temperaturen er steget i løbet af de sidste dage.
 3. Da telefonen ringede, tog tyven hurtigt pengene op af skuffen og stak dem i lommen.
 4. Der er forsvundet fem computere fra skolen, men man ved endnu ikke, hvem tyvene er.
 5. Til sidst indrømmede eleven, at han havde kopieret og indsat et afsnit fra forskerens rapport i sin opgave.
 6. Bedstefar så kærligt på bedstemor og spurgte, “Kan du huske, da vi købte vores første bil og kørte til København?”
 7. Eleven er meget god til engelsk og glæder sig til at samarbejde med de udenlandske studerende.
 8. “Jeg burde egentlig lave mine lektier nu”, sagde den unge mand til sin kæreste, ”men måske ringer jeg til dig senere i aften.”

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | HTX Engelsk B | 15. december 2015

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.