Delprøve 1 | HTX Engelsk A | 6. juni 2012

I denne guide kan du få hjælp til at løse de fire opgaver fra Delprøve 1 på HTX A fra 6. juni 2012. Du får løbende grammatisk vejledning til de emner, som de forskellige opgaver kommer ind på, samt gloser og hints til den afsluttende oversættelsesopgave.

Hvis du undervejs får brug for endnu mere udførlige forklaringer, så giver vi dig også henvisninger til vores Engelsk Grammatik og hjælp til fejlsætninger, så du kan få helt styr på grammatikken.

Til allersidst kan du se vores eksempelbesvarelse, hvor vi giver vores bud på løsninger til de fire opgaver.

Opgaverne, som du får hjælp til i dette sæt, er:

A.

I hver af nedenstående sætninger er der en fejl. Skriv den korrekte sætning og forklar dine rettelser på dansk. Brug relevant dansk, engelsk eller latinsk grammatisk/faglig terminologi.

 1. The old man’s rotten teeth, which had given him much pain, was pulled out.
 2. The female security guard escorted the princess to the ladies room.
 3. Every Sunday the old widow is attending service in the cathedral.
 4. The obese boy obviously lied when he said that he not ate fast food.
 5. The scientist there gave a lecture in German was actually a Russian.
 6. The driver and one of the passengers are been killed in the car crash.
 7. The student had handed in a brilliantly essay.
 8. She wanted to marry her boyfriend in spite of that he had been unfaithful to her.

B.

Indsæt den rigtige tid og/eller form af udsagnsordet i parentesen.

 1. The little girl was ______ by the fierce dog. (bite)
 2. The children were playing on the pier when one of them ______ into the water. (fall)
 3. The student had ______ an essay about pollution. (write)
 4. The sun had just ______ over the mountain tops when he woke up. (rise)
 5. He did not ______ if the answer was correct. (know)
 6. The family had ______ to California. (go)
 7. The boxer ______ his last match when he was 30. (fight)
 8. The little girl ______ down on the floor and cried. (lie)
 9. The thief told the police that he had ______ the money in the garden shed. (hide)

C.

1. Skriv den rigtige form/ordklasse af ordet i parentesen.

2. Angiv, hvilket ord det indsatte ord beskriver/lægger sig til.

3. Angiv, hvilken ordklasse det beskrevne ord tilhører.

 1. Peter is a ______ young man. (polite) 
 2. The bride smiled ______ at the groom. (happy) 
 3. He had ______ forgotten to post the letter. (complete)
 4. The price of milk is quite ______ . (reasonable)
 5. Susan, who had just passed her driving test, drove very ______ . (slow)
 6. The winter of 2010-2011 was ______ cold. (extreme) 
 7. Mr Peterson answered his wife’s question very ______ because he had a headache. (angry)
 8. The boy patted the dog very ______ . (gentle)  
 9. The nightingale sings ______ beautifully. (unusual)

D.

Oversættelse

Følgende tekstuddrag er hentet fra

http://jp.dk/nyviden/article2624432.ece

Forskere advarer mod tø på tundraen

Offentliggjort 01.12.11 kl. 15:58

Metan fra smeltet permafrost forstærker den globale opvarmning, hedder det i ny forskningsrapport.

Metangas, der frigøres, når permafrost tør, udgør en større trussel mod klimaet end tidligere antaget, viser en ny forskningsrapport.

Udslip fra tøende permafrost frigør metan, som kan accelerere klimaændringerne, da metan er en langt kraftigere drivhusgas end CO2 , siger forskerne fra Permafrost Carbon Research Network.

I store tundraområder på den nordlige halvkugle, især i Rusland, ligger organisk materiale nedfrosset. Store mængder metan i de områder, hvor der tidligere var permafrost, kan blive frigjort, og en selvforstærkende proces bliver dermed sat i gang, lyder advarslerne. Undersøgelser tyder på, at dette allerede sker nu.

(…)

Ritzau

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 | HTX Engelsk A | 6. juni 2012

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.