Eksempelbesvarelse

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse på alle underopgaverne i Delprøve 1 fra 5. december 2016 på HHX. Vi anbefaler, at du bruger besvarelsen som en tjekliste, når du selv har forsøgt at løse opgaven ved hjælp af vores gennemgang af opgaverne.

Opgave 1 - Grammatisk tid

 

 

Verballed (udsagnsled)

Tid

 1.  

has been fighting

Udvidet perfektum (førnutid)

 1.  

is

Præsens (nutid)

 1.  

had been

pluskvamperfektum (førdatid)

 1.  

was debated

Præteritum (datid)

 1.  

are experiencing

Udvidet præsens (nutid)

 1.  

Were

Præteritum (datid)

 

Opgave 2 - Kommatering

 

 

Forklaring på brugen af komma

 1.  

Hvis en sætning begynder med et langt adverbialled (biled) som After their reunion meal, skal det normalt adskilles fra resten af sætningen med et komma.  

 1.  

Dette er en opremsning, og derfor skal der være komma mellem de forskellige led i opremsningen. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at cheese and crackers betragtes som et måltid i sig selv, og derfor kun udgør et enkelt led i opremsningen.  

 

 1.  

almost a year later in Birmingham on business fungerer som et indskud, og indskud skal normalt adskilles fra resten af sætning med kommaer.

 

 1.  

Man sætter ofte komma, når en ledsætning som when they complained står foran hovedsætningen. Til gengæld ville der ikke have været komma, hvis den stod til sidst. 

 

 1.  

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind