Opgave D - Oversættelse

I denne opgave skal du oversætte et professionelt brev fra dansk til engelsk. Nedenfor finder du nogle tips og hints til hvilke ting du skal være opmærksom på, og hvilke fælder du skal undgå samt en ordliste over vanskelige formuleringer.

Når du har lavet din oversættelse, skal du huske at læse den igennem fra start til slut for at tjekke efter fejl og høre efter, om det lyder rigtigt.

Hint 1: Når du oversætter er det altid vigtigt, at du er opmærksom på, at der skal være kongruens mellem subjektet (grundleddet) og verballeddet (udsagnsleddet) i forhold til tal (ental eller flertal), tid (nutid eller datid) og person (1. 2. eller 3. person).

Hint 2: Husk at engelsk som hovedregel har ligefrem ordstilling – subjektet (grundleddet) skal altså komme før verballeddet (udsagnsleddet). På dansk kan vi skifte mellem ligefrem og omvendt ordstilling, fx hvis der står et adverbialled (biled) eller en ledsætning forrest, som i ”Hvis du er interesseret i ovenstående, skal du … Det er specielt her, du skal være opmærksom, når du oversætter.

Hint 3: Denne tekst indeholder flere fælder, hvor du skal være opmærksom på placeringen af sætningsadverbier (sætningsbiord). Sætningsadverbier som desværre (unfortunately) og dog heldigvis (however) skal altid være omgivet af kommaer. De placeres ofte først eller sidst i sætningen. Det samme gælder tidsadverbialled som denne sommer og stedsadverbialled som i ansøgningen.

Hint 4: Husk, at præpositioner aldrig må følges af et verballed i infinitiv. I formuleringer som ser frem til at modtage, for at bo og formål at skabe kan du med fordel omskrive verbet (u...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind