Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Besvarelsens struktur

Vi ved fra opgaveformuleringen, at vi skal undersøge, hvordan unges sociale liv har ændret sig fra 2009-2017. Men opgaveformuleringen fortæller os ikke, hvordan vi bedst muligt strukturerer undersøgelsen. Vi kigger derfor på bilag C1 for at få inspiration.

Når vi kigger på bilaget, så lægger mærke til, at det kun er tabel 1 og tabel 2, der hænger sammen. De handler begge om unges samvær med venner. De resterende tabeller og figurer har hvert deres tema. Vi synes derfor kun, at det giver mening at kigge på tabel 1 og tabel 2 sammen. De resterende bilag undersøger vi i en vilkårlig rækkefølge.

Vi ved, at vi skal anvende viden om socialisering. Det gør vi i forbindelse med tabel 1, 2 og figur 3, da de kan bruges til at sige noget om henholdsvis sekundær og primær socialisering.

Vores struktur ser altså ud som følger:

  • Indledning - hvor vi forklarer, hvordan vi strukturerer undersøgelsen.
  • Samvær med venner - hvor vi inddrager tabel 1 og 2.
  • Udviklingen i psykiske sygdomme - hvor vi inddrager tabel 3.
  • Udviklingen i alkoholforbrug - hvor vi inddrager figur 2
  • Udviklingen i overtrædelser af straffeloven - hvor vi inddrager figur 1.
  • Udviklingen i andelen af udeboende unge - hvor vi inddrager figur 3.
  • Konklusion - hvor vi opsummerer vores vigtigste pointer.

Samvær med venner

Der er ikke en oplagt rækkefølge at behandle de to tabeller i, så vi har valgt en vilkårlig rækkefølge.

Tabel 1

I tabel 1 kan vi se, at unges fysiske samvær med venner er faldende i perioden. I 2009 så 71 % af 11-årige deres venner flere gange ugentligt, mens kun 12 % så deres venner sjældnere end ugentligt. I 2017...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind