Spørgsmål 2

Spørgsmål 2 lyder:

Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 (tabel 1, tabel 2, figur 1, tabel 3, figur 2 og figur 3) kan udledes om ændringer i unges sociale liv i perioden fra 2009 til 2017. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om socialisering.

Hvad skal du undersøge? Du skal undersøge ændringer i unges sociale liv i perioden 2009-2017. 

Hvad vil det sige at undersøge? I vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag kan du læse, hvordan man skriver en undersøgelse.

Beregninger? I vores kompendium Kvantitativ analyse kan du læse om forskellige typer af beregninger.

Hvilken viden skal du anvende? Du skal anvende viden om socialisering.