Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Besvarelsens struktur

Vi ved, at vores diskussion skal tage udgangspunkt i bilag C4 og C5. Det betyder, at vi skal starte vores diskussion med et positivt eller negativt bidrag ved sociale mediers påvirkning af identitetsdannelsen fra bilagene. I bilagene bliver det beskrevet, at sociale medier bidrager til en præstationskultur blandt unge. Anna (C4) beskriver f.eks. at sociale medier giver unge en opfattelse af, at livet kan formes. Denne opfattelse udfordres i mødet med den virkelige verden, hvor unge oplever frustration over manglende kontrol. 

I bilagene ser vi altså et argument om, at sociale medier bidrager til en præstationskultur, der er negativ for identitetsdannelsen. Vi vil gerne underbygge dette argument teoretisk. Vi ved, at vi skal inddrage viden om forholdet mellem aktør og struktur. Vi ved også, at diskussionen skal handle om identitetsdannelsen i det senmoderne samfund. Vi vælger derfor at inddrage teoretikeren Thomas Ziehe, der beskæftiger sig med, hvordan individet påvirkes af senmoderniteten. Det er særligt Ziehes begreb formbarhed vi gerne vil anvende, da det passer godt til det Anna beskriver i C4. Ved at inddrage formbarhed, så får vi også inddraget viden om forholdet mellem aktør og struktur.

En anden teoretiker vi synes er relevant til at belyse præstationskulturen er Axel Honneth. Honneth beskæftiger sig med anerkendelse. Vi ved fra C2 og C3, at unge ser sociale medier som en måde at få anerkendelse på. I C5 beskriver Noemi Katznelson, at der sker en marginalisering af dem, der ikke kan leve op til præstationskulturen. Det kan me...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind