Spørgsmål 3

Spørgsmål 3 lyder:

Diskutér, hvorvidt brugen af sociale medier bidrager positivt eller negativt til identitetsdannelsen i det senmoderne samfund. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4 og artiklen i bilag C5, og du skal anvende viden om forholdet mellem struktur og aktør.

Hvad skal du diskutere? Du skal diskutere om brugen af sociale medier bidrager positivt eller negativt til identitetsdannelse i det senmoderne samfund. I vores notekompendium kan du læse om både sociale medier og identitetsdannelse. Derudover kan det være relevant at læse vores kompendium om Anthony Giddens. Giddens opfandt begrebet det senmoderne samfund og har arbejdet en del med identitet. I vores kompen...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind