Delopgave C: Sociale medier og identitets­dannelse

Her finder du vores opgavehjælp til delopgave C: Sociale medier og identitetsdannelse fra “Vejledende opgavesæt 1” i Samfundsfag fra 2018.

Opgaveformuleringen lyder:

2. Undersøg hvad der på baggrund af bilag C1 (figur 1, figur 2, figur 3), bilag C2 og videoklippet i bilag C3 kan udledes om unges adfærd på de sociale medier og de sociale mediers betydning for identitetsdannelsen. Du skal anvende sociologiske begreber, og du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag C1, C2 og C3.

3. Diskutér, hvorvidt brugen af sociale medier bidrager positivt eller negativt til identitetsdannelsen i det senmoderne samfund. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4 og artiklen i bilag C5, og du skal anvende viden om forholdet mellem struktur og aktør.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Bilag C1 metodiske styrke er, at bilaget gør det muligt at udlede nogle generelle tendenser omkring unges adfærd på sociale medier. Alle tre figurer har et relativt stort antal respondenter - dog er det uklart præcist hvor mange figur 1 har. Et stort antal respondenter gør det muligt at generalisere på baggrund af bilaget. Umiddelbart er figur 3 dog den mest repræsentative figur, fordi besvarelserne er vægtet...

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 3

I C4 fortæller Anna, at sociale medier også kan være en sjov måde at lege med ens identitet. På sociale medier kan man selv vælge, hvordan man fremstår. Man kan derfor overveje om sociale medier giver nye muligheder for at forme og udtrykke ens identitet.

Ifølge Anthony Giddens har individet større muligheder for at bestemme over sin identitet i det senmoderne samfund end tidligere. Giddens mener, at der er sket en aftraditionalisering i det senmoderne samfund...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave C: Sociale medier og identitetsdannelse

[6]
Bedømmelser
 • 11-04-2023
  Givet af 2.g'er på STX
 • 08-01-2023
  Givet af 3.g'er på STX
 • 08-06-2021
  Givet af HF-elev på 1. år
 • 24-02-2021
  Givet af 2.g'er på STX