Spørgsmål 3

Diskutér, hvorvidt indførelsen af robotteknologi vil fremme beskæftigelsen i Danmark. I diskussionen skal du tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C2, og du skal anvende viden om produktivitet og det økonomiske kredsløb. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Indslaget i bilag C2 fremlægger tal, der viser, at produktiviteten i den danske industri er steget med 38 % fra 2009-2013, hvilket er dobbelt så meget som i EU-lande vi sammenligner os med. I samme periode er indkøbet af robotteknologi i danske industrivirksomheder steget med 30 %. Netop indkøbene af robotterne, der kan automatisere meget ensidigt gentagende arbejde, er den primære årsag til produktivitetsstigningen, ifølge Allan Madsen, der er cheføkonom i Dansk Metal.

Argumenter for at robotteknologi vil fremme beskæftigelsen

Stigende produktivitet fører til øget eksport, produktion og beskæftigelse

Investeringer i robotteknologi kan ses som en nettoinvestering, hvor kapitalapparatet i en virksomhed udvides. I det økonomiske kredsløb vil det fremgå som import af maskiner fra enten udlandet eller indenlandske virksomheder. Det bliver derfor en udgift for den købende virksomhed, og en indtægt for den sælgende virksomhed

Robotteknologi kan, som det fremgår af bilag C2, automatisere manuelt arbejde på en måde, der gør arbejdsprocessen mere effektiv. Bilag C2 viser et eksempel på en arbejdsopgave hvor effektiviteten mangedobles fordi en robot lægger 200 skeer i dåserne i minuttet. Det bidrager til, at ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind