Spørgsmål 2

Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 (tabel 1, figur 1, figur 2, figur 3 og tabel 2) og supplerende materiale kan udledes om årsagerne til, at danske industrivirksomheder flytter produktionen tilbage til Danmark. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om virksomheders konkurrenceevne. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Ved at undersøge bilag C1’s informationer om priskonkurrenceevne og strukturel konkurrenceevne, vil denne opgave se på årsager til, at produktionen flyttes tilbage til Danmark.

Stigende tendens til tilbageflytning af produktion

Tabel 1 viser, at der er en klar tendens til, at danske virksomheder i løbet af perioden 2004-15 i stigende grad flytter produktionen tilbage til Danmark. Hver fjerde industrivirksomhed svarer i 2015, at de i løbet af det seneste år har flyttet produktion tilbage til Danmark. Der er altså tale om en markant udvikling, idet under halvt så mange virksomheder svarede det samme i 2004.

Tilbageflytningen kaldes med et økonomisk begreb insourcing. Insourcing betyder, at virksomheder reetablerer deres produktion i deres oprindelsesland, fordi produktionen i udflytterlandet er blevet urentabel. For at forstå hvorfor danske virksomheder insourcer i højere grad end tidligere, vil de kommende afsnit nu fokusere på både den danske priskonkurrenceevne og den strukturelle konkurrenceevne.

Priskonkurrenceevne

Det danske lønniveau

Figur 2 viser det danske lønniveau i forhold til andre europæiske lande. De danske lønomkostninger pr. time er de næsthøjeste, sammenlignet med de andre europæiske lande i figuren. Lønforskellen forringer Danmarks priskonkurrenceevne. ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind