Spørgsmål 2

Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 kan udledes om EU’s betydning for britisk økonomi. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om det økonomiske samarbejde i EU.

Indledning

Ud fra bilag C1 vil EU’s betydning for den britiske økonomi blive vurderet. Besvarelsen vil vurdere, hvilken betydning EU har for Storbritanniens økonomi ved at se på Storbritanniens betalingsbalance (tabel 1 og figur 2), arbejdsstyrke (figur 1), udenlandske investeringer (figur 3 og 5) og nettobidrag til EU-budgettet (figur 4).

Toldunionens betydning for handelsbalancen

En vigtig del af det økonomiske samarbejde i EU er toldunionen. Denne sikrer, at der ikke er handelsbarrierer mellem EU-landene og sætter samtidig en toldmur omkring EU. Toldunionen sikrer altså fri bevægelighed af varer og serviceydelser og er et vigtigt komponent i det indre marked. Denne bevægelighed kan vi aflæse i tabel 1 og figur 2.

Tabel 1 viser Storbritanniens eksport til og import fra EU-lande samt lande uden for EU i perioden 2011-2015. I fortolkningen af tabel 1 bør vi tage højde for, at tabellen bygger på løbende priser og dermed ikke har taget højde for inflation.

Den mest markante tendens i tabellen er, at eksporten til EU er faldende, mens importen fra EU er stigende. Tabel 1a viser, at eksporten til EU som andel af den samlede eksport er faldet med ca. 11% fra 2011 til 2015. 

Tabel 1a. Eksport til E...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind