Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Besvarelsens struktur

Vi ved, at vi skal undersøge om de påstande C1 præsenterer vedrørende ændringer i vælgeradfærd i USA, Frankrig og Storbritannien også gælder for vælgeradfærden i Danmark ifølge C2. Det betyder, at vi først skal have et afsnit, hvor vi kommer ind på, hvilke påstande, der er i C1. Derefter synes vi, at det er en god idé at bygge vores besvarelse op efter C1's påstande. På den måde gennemgår vi C1’s påstande en for en i forhold til den data vi har i C2.

I vores læsning af bilagene har vi fundet påstande om fem områder i bilag C1: 

 1. Den definerende modsætning i politik.
 2. Indkomst.
 3. Uddannelsesniveau.
 4. Køn.
 5. Herkomst.

Figur 1 og figur 2 i C2 kan bruges til at sige noget om den definerende modsætning i politik. Tabel 2 siger noget om indkomst og vælgeradfærd. Tabel 3 viser sammenhængen mellem uddannelse og partivalg. Tabel 1 handler om køn og partivalg. Endelig viser tabel 4 noget om herkomst og politisk ståsted.

Vores struktur ser altså ud som følger:

 • Indledning - hvor vi forklarer, hvordan vi bygger undersøgelsen op.
 • C1’s påstande om ændringer i vælgeradfærd - hvor vi fremlægger C1’s påstande.
 • Den definerende modsætning i politik - hvor vi bruger figur 1 og figur 2 til at efterprøve C1’s påstand.
 • Indkomst - hvor vi bruger tabel 2 til at efterprøve C1’s påstand om indkomst.
 • Uddannelsesniveau - hvor vi bruger tabel 3 til at efterprøve C1’s påstand om uddannelsesniveau.
 • Køn - hvor vi bruger tabel 1 til at efterprøve C1’s påstand om køn.
 • Herkomst - hvor vi bruger tabel 4 til at efterprøve C1’s påstand om herkomst.
 • Konklusion - hvor vi opsummerer vores vigtigste pointer.

I opgaveformuleringen bliver vi også bedt om at anvende viden om vælgeradfærd. Vi inddrager denne viden undervejs, når vi efterprøver C1’s påstande.

Nedenfor kan du læse, hvad vi mener, at vi kan udlede om ændringer i vælgeradfærd.

Besvarelsens afsnit

C1’s påstande om ændringer i vælgeradfærd

I C1 bliver der præsenteret påstande indenfor fem områder:

 1. Den definerende modsætning i politik. Tidligere var den definerende modsætning i politik mellem højre og venstre. I dag er modsætningen mellem åbne samfund og nationale fællesskaber.
 2. Indkomst. Folk med lave indtægter stemmer nu overvejende højreorienteret, hvor de før stemte overveje
...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind