Spørgsmål 2

Spørgsmål 2 lyder:

Undersøg, hvorvidt de påstande vedrørende ændringer i vælgeradfærd i USA, Frankrig og Storbritannien, der anføres i bilag C1, også gør sig gældende for vælgeradfærden i Danmark ifølge bilag C2 (tabel 1, tabel 2, figur 1, figur 2, tabel 3, tabel 4). Undersøgelsen skal understøttes af beregninger af et 95%-konfidensinterval for andelen af kvinder blandt Socialdemokratiets vælgere og et 95%-konfidensinterval for andelen af mænd blandt Liberal Alliances vælgere. I undersøgelsen skal du anvende viden om vælgeradfærd.

Hvad skal du undersøge? Du skal undersøge to ting:

  1. Hvilke påstande om ændringer i vælgeradfærd i USA, Frankrig og Storbritannien, der er i bilag C1.
  2. Om påstandene også gælder for vælgeradfærden i Danmark ifølge bilag C2.

Hvordan unde...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind