[3]

Delopgave C: Nye mønstre i vælgeradfærd?

Her finder du vores opgavehjælp til Delopgave C: Nye mønstre i vælgeradfærd? fra det vejledende opgavesæt 2 “Adfærd” i Samfundsfag fra 2019.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvorvidt de påstande vedrørende ændringer i vælgeradfærd i USA, Frankrig og Storbritannien, der anføres i bilag C1, også gør sig gældende for vælgeradfærden i Danmark ifølge bilag C2 (tabel 1, tabel 2, figur 1, figur 2, tabel 3, tabel 4). Undersøgelsen skal understøttes af beregninger af et 95%-konfidensinterval for andelen af kvinder blandt Socialdemokratiets vælgere og et 95%-konfidensinterval for andelen af mænd blandt Liberal Alliances vælgere. I undersøgelsen skal du anvende viden om vælgeradfærd.

3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper en opløsning af den traditionelle opdeling i rød og blå blok har for samarbejdsmulighederne i Folketinget. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C3, og du skal anvende viden om partiadfærd.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Når vi kigger på de højtuddannede er det tvetydigt om vi kan bekræfte C1. På den ene side, så stemmer et flertal af højtuddannede på et venstreorienteret parti, hvilket bekræfter C1. På den anden siden stemmer de højtuddannede meget bredt, f.eks. stemmer 13,2 % af højtuddannede på Liberal Alliance, mens 8,2 % stemmer på Enhedslisten. Højtuddannede stemmer altså ikke udelukkende venstreorienteret som C1 antyder.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Men i Danmark er der to politiske skillelinjer, hvilket gør samarbejdet sværere uden blokkene. Det skyldes, at det ikke er sikkert, at partier vil støtte en regering de er enige med fordelingspolitisk, hvis de er uenige om værdipolitikken. Det kan f.eks. være, at Det Radikale Venstre gerne vil samarbejde med Venstre om fordelingspolitik, men ikke om værdipolitik. Spørgsmålet er så om Det Radikale Venstre vil kunne støtte en V-regering, når de kun er enige med Venstre om fordelingspolitikken? Uden blokpolitikken kan vi altså komme ud for en situation, hvor det ikke er muligt at danne regering, hvilket er en situation uden samarbejde.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave C: Nye mønstre i vælgeradfærd?

[3]
Bedømmelser
 • 17-11-2019
  Givet af 3.g'er på STX
  mere om konfidensinterval
 • 25-01-2022
  Givet af 2.g'er på STX
 • 07-01-2022
  Givet af 3.g'er på STX