Spørgsmål 3

Diskutér, hvorvidt økonomisk ulighed fremmer den økonomiske vækst generelt. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C3 og C4, og du skal anvende økonomiske teorier og viden om politiske ideologier.

I denne besvarelse vil vi diskutere, hvorvidt økonomisk ulighed fremmer den økonomiske vækst generelt. Diskussionen tager udgangspunkt i den empiriske sammenhæng mellem økonomisk ulighed og den økonomiske vækst som vi ser i bilag C3. Derefter vil vi ved hjælp af bilag C4 diskutere teoretiske begrundelser for sammenhængen i C3. Endelig vil vi forholde os til tidsrækkefølgen mellem økonomisk ulighed og økonomisk vækst samt eventuelle bagvedliggende variable. Denne struktur gør det muligt at undersøge, hvorvidt der er tale om en årsagssammenhæng eller blot samvariation mellem økonomisk ulighed og økonomisk vækst. 

Empirisk sammenhæng mellem ulighed og lavere vækst

Den empiriske sammenhæng er tilstede

Figur 5 i bilag C3 viser, at der er en negativ lineær sammenhæng mellem ulighed og vækst i regioner i Europa, USA og Canada. Figuren viser den gennemsnitlige årlige vækst i BNP pr. indbygger fra 2008-2012, og giver dermed empirisk støtte til at økonomisk ulighed skader væksten. Figuren viser, at jo højere gini-koefficient, desto lavere vækst i BNP pr. indbygger. 

Tendenslinjen for amerikanske og canadiske regioner er stejlest, men den europæiske tendenslinje er også klart nedadgående. At sammenhængen er testet både i Europa og i Nordamerika øger generaliserbarheden, da det eksempelvis ikke er særlige forhold i Europa, der gør at sammenhængen findes. 

Den empiriske sammenhæng er ikke entydig

Hvis vi ser nærmere punkternes placering i figur 5, så er den empiriske sammenhæng mindre entydig. For Nordamerika ser vi, at punkterne nærmest fordeler sig i 2 grupper: én omkring gini-koefficient 30 og 0,5 % i gennemsnitlig årlig vækst i BNP pr. indbygger, samt én omkring gini-koefficient 40-45 og 0 % ge...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind