Delopgave C: Individets ansvar

Her finder du vores opgavehjælp til Delopgave C: Individets ansvar fra eksamenssættet “Individ og fællesskab”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 28 maj 2020.

Opgaveformuleringen lyder:

2. Sammenlign de syn på individets ansvar, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3. I sammenligningen skal du anvende sociologiske begreber og viden om forholdet mellem struktur og aktør.

3. Diskutér, i hvor høj grad forældres normer og værdier i dag har betydning for deres børns liv. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C4, og du skal anvende sociologiske teorier.

Uddrag fra siden Hjælp til at forstå bilag C1, C2 og C3

Klaus Rasborgs beskrivelse af individualiseringen minder om Giddens’ teori om det senmoderne samfund. Ifølge Giddens er der i det senmoderne samfund sket en aftraditionalisering og en individualisering. Det betyder, at traditioner spiller en mindre rolle og at individet er kommet i centrum. Det har blandt andet medført en øget refleksivitet, der indebærer, at individet tænker mere over sine valg end tidligere samt at individet (pga. manglende traditioner) har et større ansvar for at vælge rigtigt...

 Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Børn af forældre med høj kulturel kapital får på den måde et forspring i skolesystemet, fordi de allerede har lært ting derhjemme som hjælper dem med at begå sig i skolen, f.eks. ved at have et større ordforråd. I skolesystemet vil børn, der allerede kender feltets regler og værdier blive behandlet bedre, hvilket betyder, at de klarer sig bedre. Omvendt vil børn af forældre med en lav kulturel kapital være bagud, når de starter i skole, da de ikke kender reglerne eller ved, hvordan man skal opføre sig... 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave C: Individets ansvar

[9]
Bedømmelser
 • 08-02-2021
  Givet af 2.g'er på STX
  Yderst perfekt hjælp til inspiration til studie opgaver
 • 07-04-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 28-01-2023
  Givet af HHX-elev på 3. år
 • 18-09-2022
  Givet af 2.g'er på STX