Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Besvarelsens struktur

Vi ved fra opgaveformuleringen, at vi skal diskutere muligheder og begrænsninger for Danmarks udenrigspolitik på baggrund af de ændrede magtforhold i international politik. Ud fra opgaveformuleringen er det ikke klart, hvad der præcis menes med “de ændrede magtforhold”. I vores læsning af bilagene fandt vi to ændrede magtforhold:

  1. USA har trukket sig global stabilisator. Det medfører, at USA ikke længere er garant for en liberal verdensorden.
  2. Øget oprustning i Arktis. USA, Kina og Rusland udviser interesse i Arktis, hvilket tyder på, at det internationale system bevæger sig fra et unipolaritet til bi- eller multipolaritet.

Vi vil tage udgangspunkt i de to ændrede magtforhold, når vi diskuterer muligheder og begrænsninger for Danmarks udenrigspolitik. 

Vi ved også, at vi skal anvende viden om mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik. Typisk skelner man mellem tre mål: 

  1. Sikkerhedspolitiske mål.
  2. Økonomiske mål.
  3. Idépolitiske mål.

Vi vil bruge de tre mål til at strukturere vores diskussion. Vi vælger at starte med de sikkerhedspolitiske mål, fordi vores diskussion skal tage udgangspunkt i B4 og B5. Bilagene handler om USA som stabilisator og oprustning i Arktis. Begge dele har stor betydning for Danmarks sikkerhed. Vores struktur ser altså sådan her ud:

  • Indledning - hvor vi forklarer, hvordan vi med udgangspunkt i B4 og B5 forstår “de ændrede magtforhold” og hvordan vi strukturerer vores diskussion.
  • Sikkerhedspolitiske mål - hvor vi diskuterer Danmarks muligheder og begrænsninger i forhold til Danmarks sikkerhedspolitiske mål.
  • Økonomiske mål - hvor vi diskuterer Danmarks muligheder og begrænsninger i forhold til Danmarks økonomiske mål.
  • Idépolitiske mål - hvor vi diskuterer Danmarks muligheder og begrænsninger i forhold til Danmarks idépolitiske mål.
  • Konklusion - hvor vi opsummerer vores vigtigste pointer.

Sikkerhedspolitiske mål

Begrænsninger

Den liberale verdensorden er i opbrud

Vi ved fra bilag B4, at USA har været Danmarks vigtigste allierede og garant for Danmarks sikkerhed, men vi ved også fra B1, B2, B3 og B4, at USA generelt fører en “America First”-strategi, der kun har amerikanske interesser for øje. USA har ikke længere interesse i at være global stabilisator, hvilket medfører et sammenbrud af den liberale verdensorden. Det er en kæmpe begrænsning i forhold til at sikre Danmark mod trusler. Under Pax Americana har Danmark...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind