Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Besvarelsens struktur

Vi vælger at strukturere vores sammenligning efter de to ting vi skal sammenligne:

  • Indledning - hvor vi forklarer, hvordan vi bygger vores sammenligning op.
  • Sammenligning af bilagenes syn på USA’s ændrede adfærd.
  • Sammenligning af bilagenes syn på USA’s ændrede position.
  • Konklusion - hvor vi opsummerer, hvilke forskelle og ligheder, der er mellem bilagenes syn på USA’s ændrede adfærd og position i international politik.

Vi ved også, at vi skal anvende viden om magtforhold i international politik. Det gør vi ved at bruge begreber som hegemon, supermagt, unipolaritet og multipolaritet til at karakterisere bilagenes syn på USA’s ændrede position i international politik.

Sammenligning af bilagenes syn på USA’s ændrede adfærd

Alle tre bilag er enige om, at USA’s ændrede adfærd kan karakteriseres som, at USA primært har fokus på egne behov, men bilagene opfatter den ændrede adfærd forskelligt.  

Per Stig Møller i B1 og Andreas Bøje Forsby i B3 opfatter begge USA’s “Americ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind