Delopgave B: Udbredelsen af COVID-19 i Danmark

Her finder du vores opgavehjælp til Delopgave B: Udbredelsen af COVID-19 i Danmark fra eksamenssættet “Corona”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 27. maj 2021.

Opgaveformuleringen lyder:

Spørgsmål 2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (tabel 1, tabel 2, figur 1 og tabel 3) og B2 kan udledes om sociale og kulturelle årsager til udbredelsen af COVID-19 blandt danskere, indvandrere og efterkommere. Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag B1 og bilag B2 til at undersøge sociale og kulturelle årsager til udbredelsen af COVID-19 blandt danskere, indvandrere og efterkommere.

Spørgsmål 3. Du er sundhedsfaglig rådgiver for statsminister Mette Frederiksen. Skriv et notat til Mette Frederiksen, som sætter hende i stand til at udforme en strategi for, hvordan regeringen kan nedbringe udbredelsen af COVID-19 blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B3, og du skal anvende viden om ulighed og forholdet mellem struktur og aktør.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Samtlige tabeller og figur 1 i B1 bygger på registerdata. Det betyder, at generaliserbarheden er høj, da data gælder for hele populationen. Det gør det muligt at udlede generelle tendenser og mønstre i befolkningen, hvilket er en styrke ved kvantitativ metode. Dog er der kun 12 par i gruppen efterkommere fra vestlige lande i tabel 2, hvilket er for lidt til at vi kan generalisere om denne gruppe. 

Reliabilitet og gentagelighed er ikke relevante, da der ikke er tilfældige fejl, når Danmarks Statistik og Statens Serum Institut kan hente data når som helst. I forhold til validitet har tabel 1 og tabel 3 nogle udfordringer. 

Tabel 1 har et mørketal, da det krævede henvisning fra egen læge at få en coronatest. Vi ved fra B2, at ikke alle befolkningsgrupper er lige gode til at kontakte egen læge. Der er altså data vi ikke har. I forhold til tabel 3 ved vi ikke, hvad andre brancher er. Vi ved derfor ikke, hvor stor forskel der er på de forskellige befolkningsgruppers ansættelsesforhold.

En generel svaghed ved kvantitativ data er, at de ikke kan fortælle os noget om, hvorfor boligforholdene eller jobmønstrene er som de er.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave B: Udbredelsen af COVID-19 i Danmark

[5]
Bedømmelser
 • 25-09-2022
  Givet af 2.g'er på STX
 • 21-05-2022
  Givet af 3.g'er på STX
 • 20-01-2022
  Givet af 2.g'er på STX
 • 26-11-2021
  Givet af 3.g'er på STX