Delopgave B: Trivsel blandt børn og unge i Danmark

Her finder du vores opgavehjælp til Delopgave B: Trivsel blandt børn og unge i Danmark fra eksamenssættet “Under pres”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag på STX d. 31. august 2020.

Opgaveformuleringerne lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (figur 1, figur 2, figur 3, figur 4, tabel 1) og B2 kan udledes om børn og unges trivsel i Danmark. Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag B1 og B2 til at undersøge børn og unges trivsel i Danmark.

3. Diskutér unges muligheder og begrænsninger i forhold til selv at påvirke deres trivsel i det senmoderne samfund. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B3 og B4. Du skal anvende sociologiske teorier med fokus på forholdet mellem aktør og struktur.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

I figur 3 kan vi se, at der er en sammenhæng mellem at føle sig presset og at føle sig ensom. Kun 5 % af dem, der aldrig føler sig pressede er ensomme, mens 22 % af dem der føler sig presset ofte eller hele tiden er ensomme. Der er altså en større sandsynlighed for, at man føler sig ensom, hvis føler sig presset.  

Metodisk er det relevant at fremhæve en forholdsvis stor stikprøve med en svarprocent på 56 %. Det svarer til at ca. 2600 børn har svaret på undersøgelsen. Selvom stikprøven har en god størrelse, så kan man overveje om, der nogle som er mere tilbøjelige til at svare end andre nu hvor kun lidt over halvdelen har udfyldt spørgeskemaet. Man kunne f.eks. forestille sig, at elever, der er pressede ikke har overskud til at deltage i undersøgelsen.  

Stikprøven er fundet via simpel tilfældig udvælgelse, hvilket betyder, at figuren har en høj generaliserbarhed, da den er repræsentativ for danske 7.-klasseelever.  

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave B: Trivsel blandt børn og unge i Danmark

[1]
Bedømmelser
  • 28-02-2021
    Givet af 2.g'er på STX