Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Besvarelsens struktur

Vi ved fra opgaveformuleringen, at vores diskussion skal handle om fordele og ulemper for Socialdemokratiet ved at lave en ren socialdemokratisk mindretalsregering efter 2019 valget. Vi ved også at vi skal inddrage viden om partiadfærd. Vi har derfor valgt at strukturere diskussionen efter Kaare Støms model for partiadfærd. Vi har valgt at bruge Strøms model, da den gør det muligt for os at diskutere fordele og ulemper for Socialdemokratiet fra flere perspektiver.  

Opgaveformuleringen fortæller os ikke, hvilke fordele og ulemper der er for Socialdemokratiet. Men vi får at vide, at vi skal tage udgangspunkt i bilag B2 og B3. Vi kigger derfor i bilagene efter inspiration.  

B2 viser den parlamentariske situation efter valget. Vi kan se, at Socialdemokratiet er det største parti i rød blok, men Socialdemokratiet har dog ikke flertal alene. Det påvirker partiets muligheder og skaber både fordele og ulemper. Som en ren socialdemokratisk mindretalsregering kan Socialdemokratiet frit samarbejde med samtlige partier. Det er en fordel i forhold til at være både vote- og policy-seeking. Omvendt er Socialdemokratiet tvunget til at samarbejde med andre om al politik, da Socialdemokratiet ikke har flertal. Det er en ulempe i forhold til at være policy-seeking.

I B3 kan vi se, at Socialdemokratiet selv ser det som en fordel, at der er mange mulige samarbejdspartnere. Mette Frederiksen kommer også ind på, at der er nogle områder, hvor det bliver svært at samarbejde med rød blok. Her er det en fordel i forhold til at være vote- og policy-seeking ikke at være bundet af de røde partier. Omvendt kan det blive en ulempe i forhold til at være office- og policy-seeking, hvis Socialdemokratiet arbejder for meget sammen med blå blok, da der er risiko for, at rød blok beslutter sig for at vælte regeringen.  

Ud fra bilagene er det altså muligt at diskutere fordele og ulemper for Strøms tre begreber. Vi vælger at starte med at diskutere fordele og ulemper i forhold til at være policy-seeking, da bilagene lægger mest op til at diskutere den vinkel.  

Vores struktur ser altså ud som følger:

  • Indledning - hvor vi forklarer, hvordan vi bygger diskussionen op.
  • Policy - hvor vi vil diskutere om det er en fordel eller en ulempe for Socialdemokratiet
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind