Spørgsmål 3

Spørgsmål 3 lyder:

Diskutér fordele og ulemper for Socialdemokratiet ved at danne en ren socialdemokratisk mindretalsregering efter valget i 2019. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B2 og videoklippet i bilag B3, og du skal anvende viden om partiadfærd.

Hvad skal du diskutere? Du skal diskutere, hvilke fordele eller ulemper, der er for Socialdemokratiet ved at danne en ren socialdemokratisk mindretalsregering efter valget i 2019. Det er altså ikke en diskussion af, hvorvidt det generelt er en fordel eller ulempe at være en etpartisregering, men specifikt om det er en fordel eller ulempe for Socialdemokratiet at danne en etpartisregering i 2019.

Hvad vil det sige at diskutere? Du kan læse om, hvordan man skriver en diskussion i vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag.

Hvilken viden skal du anvende? Du skal anvende viden om partiadfærd. Teorier om partiadfærd bruges til at forstå og forudsige, hvorfor partier handler og beslutter som de gør. I vores kompendium Partiadfærd kan du læse om Björn Molins model, Kaare Strøms model og Anthony Downs model for partiadfærd