Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Besvarelsens struktur

Vi ved fra opgaveformuleringen, at vores undersøgelse skal handle om to ting:

  1. Rød bloks stemmeadfærd med henblik på mulighederne for et tæt samarbejde i rød blok.
  2. Vælgergrupperne i rød blok med henblik på mulighederne for et tæt samarbejde i rød blok.

Vi synes derfor, at det er oplagt at strukturere vores undersøgelse efter de to ting vi skal undersøge. I gennemlæsningen af bilag B1 lagde vi mærke til, at figur 2 fortæller noget om partiernes stemmeadfærd. Vi vil derfor bruge figur 2 i afsnittet om stemmeadfærd. De resterende bilag handler alle om vælgerne. Tabel 3 handler om vælgernes baggrund, mens figur 1 og tabel 1-2 handler om vælgernes holdninger. Vi vælger derfor at dele afsnittet om vælgergrupper op i to; vælgernes baggrund og vælgernes politiske holdninger. Alle bilag kan bruges til at sige noget om rød bloks muligheder for et tæt samarbejde. Vi vælger derfor at komme ind på rød bloks muligheder for tæt samarbejde undervejs.

Vores struktur ser altså ud som følger:

  • Indledning - hvor vi forklarer, hvordan vi bygger vores undersøgelse op.
  • Rød bloks stemmeadfærd - hvor vi inddrager figur 2.
  • Vælgergrupperne i rød blok
    • Vælgernes baggrund - hvor vi inddrager tabel 3.
    • Vælgernes politiske holdninger - hvor vi inddrager figur 1 og tabel 1-2.
  • Konklusion - hvor vi opsummerer vores vigtigste pointer.

Vi ved også, at vi skal anvende viden om værdi- og fordelingspolitik. Det vil vi gøre løbende, men særligt i forbindelse med afsnittet om vælgergrupperne i rød blok.

Nedenfor kan du læse, hvad vi mener, at vi kan udlede om rød bloks vælgergrupper og stemmeadfærd i Folketinget med henblik på om de fire partier har gode muligheder for et tæt samarbejde ud fra bilag B1.

Rød bloks stemmeadfærd

Figur 2

I perioden 2011-2015, hvor rød blok havde regeringsmagten, kan vi se, at de fire partier stemte sammen minimum 65 % af tiden. Det var særligt regeringspartierne, der stemte sammen. Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti stemte sammen over 90 % af tiden, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti stemte sammen mere end 80 % af tiden og det samme gjaldt Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Det tyder på en vis enighed i rød blok. Dog er det også forventeligt, at regeringspartier stemmer sammen, da de udformer lovforslag sammen. Ligeledes er det også forventeligt, at det parlamentariske grundlag, Enhedslisten, i overvejende grad stemmer med den regering de støtter.  

Hvis vi vender blikket mod perioden 2015-2019, hvor rød blok var i opposition, så ser billedet lidt anderledes ud. Andelen af gange rød blok stemmer sammen er lavere i denne periode. Rød blok stemmer dog stadig sammen et flertal af gangene - undtagen Enhedslisten og Socialdemokrati...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind