Delopgave B: Over­ophedning af dansk økonomi?

Her finder du vores eksempelbesvarelse af delopgave B: "Overophedning af dansk økonomi?" fra eksamenssættet "Ansvar" fra maj 2018. Du kan bruge besvarelsen som inspiration til din egen besvarelse.

Opgaveformuleringerne lød:

"2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (tabel 1, figur 1, figur 2, tabel 2 og figur 3) og supplerende materiale kan udledes om udviklingen i dansk økonomi med henblik på, hvorvidt dansk økonomi befinder sig i en højkonjunktur. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Du er økonomisk rådgiver for finansminister Kristian Jensen (V). Skriv et notat til Kristian Jensen, der sætter ham i stand til at argumentere for, at skattelettelser i den aktuelle økonomiske situation vil fremme den økonomiske vækst i Danmark. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B2, og du skal anvende økonomisk teori. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale."

Uddrag fra besvarelsen af spørgsmål 3

Du bør også argumentere for, at arbejdsudbuddet øges ved at lette skatten, og dermed direkte anfægte præmissen i Roed-Frederiksens kritik (bilag B2).

Til at gennemføre denne kritik kan du henvise til en klassisk økonomisk mekanisme indenfor monetarismen: Ved at give folk incitament til at arbejde flere timer øges arbejdsudbuddet generelt. Når folk kan beholde flere af deres penge selv, vil de i højere grad være motiverede til at øge deres arbejdsmængde. Dermed bliver det mere attraktivt for den enkelte person at bytte fritid for arbejdstid, så den såkaldte substitutionseffekt mindskes. Samtidigt kan det få flere ledige til at påtage sig et arbejde, da gevinsten ved at arbejde nu vil være større end før.

En lettelse af marginalskatten vil være det ideelle redskab til at sikre, at flere arbejder i længere tid, fordi lettelsen direkte vil påvirke udbyttet af en ekstra arbejdstime. Dermed er målet ikke nødvendigvis at sænke ledigheden målt på personer, men derimod at udnytte, at folk der allerede er i beskæftigelse kan og vil arbejde mere. Ved at fokusere på denne type skattelettelse bliver det altså muligt at tilbagevise påstanden om, at skattelettelserne ikke øger arbejdsudbuddet.

Du bør i din argumentation fastholde et fokus på effekterne på udbuddet. Beskriv gerne det klassiske fund i udbudsøkonomisk teori: At beskatning af indkomst skaber et dødvægtstab i økonomien. Et dødvægtstab betyder...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave B: Overophedning af dansk økonomi?

[7]
Bedømmelser
 • 30-09-2020
  Givet af 2.g'er på STX
  fin
 • 09-03-2022
  Givet af 2.g'er på STX
 • 10-02-2022
  Givet af 2.g'er på STX
 • 12-12-2020
  Givet af 2.g'er på STX