Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Dette kapitel hjælper dig med at opbygge dit notat og giver dig idéer til, hvad du kan komme ind på. Vi vil forsøge at beskrive logikken bag den struktur vi har valgt, så du får en forståelse for, hvorfor vi vælger at bygge notatet op på netop denne måde. Du skal ikke føle dig bundet til at bruge vores struktur, men selv hvis du bruger en anden struktur, kan du sandsynligvis alligevel bruge mange af de argumenter vi kommer ind på i dette kapitel.…

...

Besvarelsens struktur

Når du skal strukturere et notat skal der være en klar sammenhæng mellem dine anbefalinger/ argumenter og dit mål. Målet i spørgsmål 3 er at sætte Socialdemokratiets formand i stand til at bruge begrebet konkurrencestat på en måde, der gavner partiet i en valgkamp. Målet skaber nogle naturlige trin til strukturen på din besvarelse: For at Socialdemokratiets formand kan bruge begrebet konkurrencestat er vedkommende nødt til at vide, hvad begrebet betyder. Du skal altså forklare, hvad en konkurrencestat er. Herefter skal du vejlede i, hvordan formanden bruger begrebet. Eftersom formanden skal bruge begrebet under en valgkamp, så er det særlig vigtigt, at vælgerne forstår brugen af begrebet konkurrencestat. Det vil…

...

Argumentation for brug af B4’s definition

Det kan være en god idé at vise, at du ved, hvad en konkurrencestat er indenfor samfundsfag. Du kan derfor stille B4’s definition overfor den samfundsfaglige definition vi udlagde i kapitlet ’Spørgsmål 3’, når du skal argumentere for, hvorfor det giver bedst mening at bruge B4’s definition.

I B4 udlægger Bjarne Corydon sin definition af begrebet konkurrencestat. Hans definition er, at en konkurrencestat er en stat, der er underlagt den stigende internationale konkurrence, og at et moderne velfærdssamfund er Corydons bud på, hvordan konkurrencen håndteres bedst. Han mener desuden, at konkurrencestaten er nødvendig for forsat at sikre den velstand, der skal til for at opretholde velfærdsstaten.

Denne udlægning adskiller sig fra den samfundsfaglige definition som vi fremlagde i kapitlet ’S…

...

Mediestrategi

Du har nu forklaret Socialdemokratiets formand, hvad begrebet konkurrencestat betyder og hvorfor Socialdemokratiet kan få gavn af at bruge B4’s definition. Næste skridt er at forklare, hvordan formanden kan sprede denne definition til vælgerne. Det er vigtigt, at vælgerne får Socialdemokratiets udlægning af konkurrencestaten som en redning af velfærdsstaten, da vælgerne muligvis har en forudindtaget negativ opfattelse af konkurrencestaten. Socialdemokratiet bør altså få medierne til at bringe nyheder, der sætter konkurrencestaten i et positivt lys, da det vil få vælgerne til at se konkurrencestaten som noget positivt. Dette kan gøres ved at prime vælgerne og frame konkurrencestaten i medierne.

Mediernes magt

Du kan med fordel anbefale Socialdemokratiet at anvende en mediestrategi, hvor man udnytter mediernes magt til at påvirke vælgerne. Medierne udgør den primære kommunikationskanal mellem politikere og befolkning. Det betyder, at de påvirker, hvad vælgerne synes er vigtigt. Hvis man får medierne til at tage et emne op, kan man altså være med til at påvirke, hvad der anses som vigtigt i den offentlige debat. Medierne besidder desuden en diskursiv magt. De er med til at forme folks forståelse af problemer og løsninger i samfundet. Hvis et emne har en negativ vinkel i medierne, så vil det ty…

...

Fælles front

Du har nu forklaret Socialdemokratiets formand både, hvilken definition af konkurrencestaten partiet skal bruge, samt hvordan definitionen skal spredes til befolkningen. Sidste skridt er at hive fat i den uenighed, der blev antydet i B4 og rådgive Socialdemokratiet om, hvordan uenigheden bedst håndteres.

I B4 blev det antydet, at der er både en intern og en ekstern uenighed om, hvordan begrebet konkurrencestat skal defineres. Den interne uenighed bliver antydet af journalisten, som stiller spørgsmålet: ”Din kollega Carsten Hansen har tidligere været ud med en kritik af din brug af ordet konkurrencestat om den moderne velfærdsstat, er I ikke helt enige om, hvad det betyder?”, mens Corydon selv giver et vink om, at der eksisterer en e…

...

Konklusion

I konklusionen skal du sammenfatte dine anbefalinger til Socialdemokratiet. Her er en opsummering af de otte anbefalinger, vi er kommet ind på i denne opgavehjælp. Du har måske ikke brugt dem alle i dit notat. I så fald skal du huske at sortere de punkter fra, som ikke passer til dit notat.

  1. Socialdemokratiet skal benytte B4’s definition, da den nedtoner de negative aspekter ved konkurrencestaten.
  2. Socialdemokratiet skal indtænke sine vælgere i sin brug af begrebet konkurrencestat, da vælgerne kan straffe Socialdemokratiet, når der er valg.
  3. Social…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind