Spørgsmål 3

Guide til at forstå spørgsmålet

Vi lægger ud med en guide til at forstå spørgsmål 3, som lyder:

3. Du er økonomisk-politisk rådgiver for Socialdemokraternes formand. Skriv et notat, der sætter vedkommende i stand til at udnytte begrebet ”konkurrencestat” på en måde, der kan gavne Socialdemokraterne i en valgkamp. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet (bilag B4), og du skal anvende viden om magt og politisk meningsdannelse. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

For at forstå spørgsmål 3 er der fire ting, du skal være opmærksom på:

  1.  Spørgsmålstypen. Du har fået et notatspørgsmål. Det betyder, at du skal komme med anbefalinger eller argumenter til en bestemt politiker. I dette spørgsmål skal du gøre Socialdemokratiets formand i stand til at bruge begrebet ”konkurrencestat” i en valgkamp. Hvis du gerne vil vide mere om notatopgaver, så kan du med fordel læse kapitlet om notatspørgsmål i v…

...

Begrebsafklaring

I dette afsnit hjælper vi dig først med at forstå, hvad en konkurrencestat er. Derefter kommer vi ind på emnerne magt og politisk meningsdannelse. Vi forklarer de begreber om magt og politisk meningsdannelse som er relevante i forhold til opgaveformuleringen. Der findes også andre aspekter af magt og politisk meningsdannelse end dem vi præsenterer i denne opgavehjælp.  Hvis du har andre idéer til, hvordan magt og politisk meningsdannelse kan bruges til at besvare spørgsmål 3, så skal du naturligvis bruge dem!

Konkurrencestat

En konkurrencestat er en form for velfærdsstat, hvis primære fokus er at udvikle og styrke landets internationale konkurrenceevne. Konkurrenceevnen er et lands evne til at sælge varer og tjeneste…

...

Socialdemokratiets mål

Socialdemokratiet har som de fleste andre partier en lang række mål, de ønsker at opnå. Et centralt mål hos Socialdemokraterne er opretholdelsen af velfærdsstaten. Vi har opstillet to grunde til, at velfærdsstaten er relevant for Socialdemokratiets brug af begrebet konkurrencestat:

  1. Socialdemokratiet anses, i vores del af verden, som en af grundlæggerne til velfærdsstaten. Dette har medført, at Socialdemokratiet har emneejerskab over velfærdsstaten. Vælgerne vil altså naturligt søge mod Socialdemokratiet, når velfærdsstaten møder udfordringer. Vælgerne vil desuden forvente, at Socialdemokratiet vil værne om velfærdsstaten.
  2. En stor del af Socialdemokraternes vælgere arbejder i det offentlige og vil derfor være imod nedskæringer i velfærden, da det kan medføre, at de mis…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind