Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Nu skal vi i gang med selve besvarelsen af spørgsmål 2. Her er det vigtigt, at du fra start får lagt dig fast på en struktur. En struktureret besvarelse viser overblik og selvstændighed, og som en lille bonus bliver det faktisk også nemmere at skrive besvarelsen. I dette afsnit guider vi dig igennem ét bud på, hvordan du kan strukturere din besvarelse af spørgsmål 2. Der findes mange forskellige måder at strukturere en besvarelse på, og hvis du har en anden måde du hellere vil gøre det på, så skal du selvfølgelig bare gøre det.…

...

Besvarelsens struktur

I dette spørgsmål skal du finde ligheder og forskelle mellem bilagenes opfattelser af udfordringer for det danske demokrati. Hvis du har svært ved at finde ligheder, så kan det være en hjælp at skrive de udfordringer du finder i hvert bilag ned og derefter give hver udfordring en overskrift. Herefter kan du gruppere bilage…

...

Lobbyisme: udfordring eller løsning?

B1 og B2 omtaler begge lobbyisme, men er uenige om, hvorvidt lobbyisme er en udfordring for demokratiet.

B2 mener, at lobbyisme tager magten væk fra folket, da de multinationale virksomheder køber sig til indflydelse. Det vil sige, at det reelt er de multinationale virksomheder,…

...

Politikerne kan ikke følge med

Både B3 og B1 mener, at politikerne ikke længere kan følge med udviklingen. Det er et problem for demokratiet, da politikerne derved ikke er i stand til at handle i tide, når der opstår begivenheder, som påvirker den danske stat. Bilagene har dog forskellige forklaringer på, hvorfor politikerne ikke længe…

...

Ingen alternativer

B2 og B3 er enige om, at det er en udfordring for demokratiet, at vælgerne ikke har minimum to alternativer, når de skal stemme, da det betyder, at vælgerne ikke længere har indflydelse på den politiske proces. Dog peger bilagene på hver sin årsag til denne udfordring.

B3 hævder, at der er opstået en…

...

Konklusion

Du kan samlet set konkludere fire ting:

  1. Der optræder tre forskellige opfattelser af udfordringer for det danske demokrati i bilagene: lobbyisme, politikernes manglende evne til at følge med samt at vælgerne ikke har nogle valgmuligheder.
  2. I fo…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind