Eksempelbesvarelse

Besvarelse af spørgsmål 2

2. Sammenlign de opfattelser af udfordringerne for det danske demokrati, som kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende viden om magtopfattelser.

Indledning

I besvarelsen af denne opgave vil jeg strukturere min sammenligning ud fra de tre udfordringer for det danske demokrati som fremgår af bilagene. Disse er: lobbyisme, politikernes manglende evne til at følge med samt en mangel på valgmuligheder for vælgerne. Først vil jeg sammenligne B1 og B2’s holdning til lobbyisme, dernæst vil jeg komme ind på B3 og B1 syn på politikernes manglende evne til at følge med, og afslutningsvist vil jeg sammenligne B2 og B3’s opfattelse af manglende valgmuligheder som en demokratisk udfordring. Undervejs vil jeg inddrage viden om magtopfattelser.

Lobbyisme: Udfordring eller løsning?

B1 og B2 omhandler begge lobbyisme, men hvor B2 ser de store virksomheders lobbyisme som en udfordring for det danske demokrati, mener B1, at lobbyisme bidrager til at håndtere de udfordringer demokratiet står overfor.

Thomas Klimek mener i B2, at folkestyret er sat ud af drift. Dette skyldes, at den enkelte stat ikke længere har kontrol over politikken. Kontrollen ligger derimod hos de ’økonomiske mastodonter’, som styrer politikken gennem markedet. Dette sætter folkestyret ud af funktion, da det ikke længere er de folkevalgte politikere, som fører politik, men derimod de store virksomheder. Folket har altså mistet sin mulig…

...

Besvarelse af spørgsmål 3

3. Du er økonomisk-politisk rådgiver for Socialdemokraternes formand. Skriv et notat, der sætter vedkommende i stand til at udnytte begrebet ”konkurrencestat” på en måde, der kan gavne Socialdemokraterne i en valgkamp. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet (bilag B4), og du skal anvende viden om magt og politisk meningsdannelse. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Til Mette Frederiksen

Jeg vil i det følgende notat sætte dig i stand til at udnytte begrebet ”konkurrencestat”, så det gavner Socialdemokratiet i en valgkamp. Jeg vil tage udgangspunkt i Bjarne Corydons forståelse af begrebet og argumentere for, hvorfor det er denne definition, vi skal bruge. Derefter fremlægger jeg, hvordan vi gør konkurrencestat til et positivt ord i befolkningen gennem en intensiv mediestrategi, som involverer både priming og framing. Afsluttende understreger jeg vigtigheden af, at vi som parti har en fælles front omkring definitionen af konkurrencestaten.

I B4 fremlægger Corydon sin udlægning af begrebet konkurrencestat. I hans øjne er en konkurrencestat blot ”et moderne velfærdssamfund”, der har tilpasset sig det faktum, at vi lever i en verden med øget konkurrence. Det moderne velfærdssamfund er, ifølge Corydon, i stand til at bestå og konkurrere i en globaliseret verden, hvor lande konkurrerer med hinanden om arbejdspladser og vækst. Danmark er nødt til at kunne konkurrere effektivt, da det er en nødvendig betingelse for vækst, og dermed for velfærdsstatens overlevelse. Corydon har altså en positiv opfattelse af konkurrencestaten, som står i modsætning til den mere udbredte opfattelse af konkurrencestaten som en trussel mod velfærdsstaten.

Jeg vil anbefale at bruge Corydons udlægning af konkurrencestaten, da han…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind