Delopgave B: Kommunalvalg 2017

Her finder du vores eksempelbesvarelse af delopgave B: "Kommunalvalg 2017", der er en del af eksamenssættet "Magtens placering?" fra 29. maj 2018. Du kan bruge vores eksempelbesvarelse til at få inspiration til din egen besvarelse.

Opgaveformuleringen lød:

"2. Sammenlign de holdninger til Københavns Kommunes fremtid, som kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende viden om ideologier og politiske skillelinjer.

3. Diskutér, hvorvidt ”samskabt politik” kan være med til at styrke det kommunale demokrati.  Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B4, og du skal anvende viden om demokratiopfattelser."

Uddrag fra spørgsmål 2

Klima

Klima er et relativt nyt værdipolitisk emne, der har fået større betydning efter vi er begyndt at se nogle af klimaforandringernes konsekvenser. Eftersom emnet er nyt, så har klima ikke tidligere været en del af partiernes ideologi, dog kan man ane ideologiske argumenter for, hvorfor, eller hvorfor ikke, klima skal prioriteres i de tre bilag.

B1 og B3 deler holdningen, at der skal gøres en indsats for klimaet. I B3 er fokus på at nedbringe forurening og energirenovere bygninger. Man kan se bilagets fokus på klima som et udtryk for det konservative budskab om, at vi må forandre for at bevare...

Uddrag fra spørgsmål 3

Dahls demokratikriterier

Tilhængere af konkurrence- og deltagelsesdemokratiet ser samskabelse fundamentalt forskelligt. Uenighederne skyldes, at de to perspektiver opfatter demokratiet forskelligt. Hvis vi i stedet skal prøve at vurdere samskabelses potentiale for at styrke demokratiet ud fra et generelt perspektiv, så kan vi tage udgangspunkt i Robert Dahls demokratierkriterier; 1. Medbestemmelse, 2. Lighed i valg, 3. Opnåelse af begrundet indsigt, 4. Kontrol med dagsordenen og 5. Ingen udelukkelse af myndige.

Samskabelse vil styrke kriterium 1, 3 og 4. Medbestemmelse øges ved samskabelse, da borgerne får mulighed for at få indflydelse på politiske beslutninger før beslutningerne vedtages af politikerne...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave B: Kommunalvalg 2017

[1]
Bedømmelser
  • 01-02-2019
    Givet af 3.g'er på STX
    god nok, men mangler en del politiske skillelinjer og fokus på kommunal politik
    Hej. Mange tak for din feedback. I sammenligningsopgaven skal man, som du påpeger, inddrage viden om politiske skillelinjer, men man skal også inddrage viden om ideologier. Vi har valgt, at vores hovedfokus var at sammenligne bilagene ud fra deres ideologiske synspunkt. Vi bruger de politiske skillelinjer i starten af besvarelsen til at forklare om de politiske områder er fordelings- eller værdipolitiske. I sammenligningsopgaver skal man holde sig tæt på bilagene og det giver derfor ikke mening at komme ind på konkret kommunal politik. Man kunne inddrage kommunal politik i disskusionsopgaven, men det er ikke et krav i opgaveformuleringen. I diskussionsopgaven stilles der krav til at inddrage det kommunale demokrati. Vi har derfor fokuseret på forskellige opfattelser af demokrati og hvorvidt samskabelse bidrager til demokratiet ifølge disse demokratiopfattelser. Eksamensopgaver i samfundsfag kan ofte løses på forskellige måder og med forskelligt fokus. Vores eksempelbesvarelse er én af de mange måder hver opgave kan besvares på. Du kan derfor sagtens sagtens skrive en god besvarelse, der fokuserer på andre pointer end dem, vi har valg at fokusere på. Med venlig hilsen Studienet.dk
    Givet af: Studienet.dk redaktionen