Hjælp til at forstå bilag A2

Vi får at vide, at vi skal diskutere i hvilket omfang polariseringen mellem vælgergrupperne i USA udgør et problem for det amerikanske demokrati. Vi kigger derfor på, hvad bilaget fortæller os om polariseringens konsekvenser for demokratiet. Vi lægger mærke til følgende:

  • Amerikanerne har været historisk politisk aktive op til valget i 2020.
  • Valgdeltagelsen forventes at blive den højeste i over 100 år.
  • Vælgerne ved, hvem de skal stemme på. Polariseringen har medført, at færre er i tvivl om, hvem de skal stemme på.
  • Trump har mobiliseret vælgerne. Enten fordi de støtter op om ham eller fordi vælgerne vil forhindre, at han bliver genvalgt.
  • Bilaget stiller spørgsmål ved, hvad der vil ske med opbakningen til Biden, når han ikke længere har et fjendebillede. Med det menes der, at valget af Biden er et fravalg af Trump fremfor et tilvalg af Biden. Det er derfor sandsynligt, at det politiske engagement forsvinder efterfølgende.
  • Polariseringen har fået flere til at deltage i den politiske samtale. Flere mener, at politik har betydning for deres liv.

I bilaget bliver polariseringen altså fremstilles som en overvejende god ting, da det øger stemmeprocenten og får flere engageret i politik.