Spørgsmål 3

Diskutér i hvilket omfang polariseringen mellem vælgergrupperne i USA udgør et problem for det amerikanske demokrati. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A2, og du skal anvende viden om demokratiopfattelser.

Hvad skal du diskutere? Du skal diskutere i hvilket omfang polariseringen mellem vælgergrupperne i USA udgør et problem for det amerikanske demokrati. Polarisering betyder, at de to vælgergrupper er meget uenige.

Hvad vil det sige at diskutere? I vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag kan du læse om, hvordan man skriver en diskussion.

Hvilken viden skal du anvende? Du skal anvende viden om demokratiopfattelser.