Delopgave A: Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Her finder du vores opgavehjælp til delopgave A: Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark fra “Vejledende opgavesæt 1” i Samfundsfag fra 2018.

Opgaveformuleringen lyder:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (tabel 1, figur 1, tabel 2, tabel 3, figur 2) kan udledes om østeuropæisk arbejdskrafts betydning for det danske arbejdsmarked. Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal.

3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er for Danmark ved at bruge østeuropæisk arbejdskraft i Danmark. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A2, og du skal anvende viden om EU og arbejdsmarkedsforhold i Danmark.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Tabel 1 viser, at andelen af østeuropæere, der er beskæftiget i Danmark stiger fra 1,1 % i 2010 til 2,2 % i 2015. Østeuropæere udgør altså en stigende andel af de beskæftigede i Danmark. Samtidig er andelen af beskæftigede danskere faldende i perioden. Det betyder dog ikke, at østeuropæerne tager arbejde fra danskere. Når der kommer flere østeuropæere i arbejde i Danmark, så vil danskernes andel af beskæftigede i Danmark falde uden, at der nødvendigvis kommer færre danskere i arbejde. Vi kan også se, at arbejdsløsheden er faldende. Det virker derfor ikke sandsynligt, at østeuropæere forårsager arbejdsløshed blandt danskere.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Hvorvidt østeuropæisk arbejdskraft er en fordel eller en ulempe for Danmark afhænger i høj grad af, hvilken type arbejdskraft, der er tale om.

Hvis det er tale om ufaglært arbejdskraft, så vil østeuropæisk arbejdskraft sandsynligvis medføre, at nogle danskere bliver arbejdsløse. Det skyldes, at vi har brug for en begrænset mængde ufaglært arbejde i Danmark og at vi i forvejen har en relativ stor mængde ufaglærte arbejdere i Danmark. Statistikker viser også, at der i fremtiden vil være en stigende arbejdsløshed blandt ufaglærte. Eftersom østarbejdere kan tilbyde deres arbejdskraft billigere, så vil nogle danskere sandsynligvis blive arbejdsløse, hvis den østeuropæiske arbejdskraft er ufaglært.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave A: Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.